Hvernig fæ ég aðgang að gögnum Hagstofu Íslands til vísindarannsókna?

Hagstofa Íslands hefur heimild til þess að veita aðgang að trúnaðargögnum til vísindarannsókna samkvæmt 13. gr laga nr. 163/2007.  Aðgangur er einungis veittur íslenskum rannsakendum sem hafa á bak við sig rannsóknarstofnun/fyrirtæki sem er vottaður bakhjarl samkvæmt viðmiðum Hagstofunnar.

Tímabundinn aðgangur er veittur að trúnaðargögnum Hagstofunnar með fjartengingu að undangenginni umfjöllun Hagstofunnar um gagnabeiðni.

Sótt um aðgang að trúnaðargögnum:

  1. Upplýsingar hjá rannsóknaþjónustu
  2. Vottaðir bakhjarlar rannsókna
  3. Sækja um aðgang að gögnum til vísindarannsókna
  4. Kostnaður rannsakenda við aðgang að trúnaðargögnum
  5. Hagstofa Íslands tekur afstöðu til beiðni
  6. Rekjanleiki og öryggi gagna
  7. Yfirlýsing um trúnað og öryggi
  8. Fjaraðgangur að rannsóknaumhverfi Hagstofunnar

 

1. Upplýsingar hjá rannsóknaþjónustu

Gott fyrsta skref er að hafa samband við rannsóknaþjónustu Hagstofu Íslands og fá þar upplýsingar um  hvernig skuli bera sig að við að sækja um aðgang að trúnaðargögnum.

Margrét Valdimarsdóttir, rannsóknaþjónusta.
rannsoknathjonusta@hagstofa.is, sími 528 1096.

 

2. Vottaðir bakhjarlar rannsókna

Hagstofa Íslands veitir íslenskum háskólum, rannsóknastofnunum/fyrirtækjum og stofnunum eða ráðuneytum með ríkar greiningarþarfir vegna stefnumótandi stjórnsýsluákvarðana heimild til að sækja um aðgang að trúnaðargögnum ef þær uppfylla skilyrði Hagstofunnar til þess og fá þá stöðu vottaðs bakhjarls. Til þess að sækja um stöðu vottaðs bakhjarls þarf að fylla út umsókn og senda rannsóknaþjónustu í gegnum netfangið rannsoknathjonusta@hagstofa.is. Eftirfarandi fyrirtæki/stofnanir hafa stöðu vottaðs bakhjarls samkvæmt viðmiðum Hagstofu Íslands:

Listi yfir bakhjarla:
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands
Háskólinn í Reykjavík
Seðlabanki Íslands

 

3. Sækja um aðgang að gögnum til vísindarannsókna

Til þess að sækja um aðgang að trúnaðargögnum til vísindarannsókna þarf að fylla út þar til gert eyðublað. Þar skrá rannsakendur m.a. upplýsingar um bakhjarl rannsóknarinnar, rannsakendur, markmið, tilgátur, framkvæmd og vísindalegt gildi rannsóknar, hvaða breytur rannsakendur þurfa til þess að vinna rannsóknina, hvers vegna aðgangur að örgögnum er mikilvægur fyrir rannsóknarverkefnið, hvaða tölfræðiaðferðum verður beitt við úrvinnslu gagna, hvar niðurstöður verða birtar og hvenær rannsóknin verði framkvæmd.  Rannsakendur geta fengið aðstoð við útfyllingu eyðublaðs hjá rannsóknaþjónustu í gegnum netfangið rannsoknathjonusta@hagstofa.is og í síma 528 1104. Þegar umsóknareyðublað er fullunnið skal senda það til Rannsóknaþjónustu. Að auki við eyðublaðið þarf að senda Rannsóknaþjónustu afrit af tilkynningu til eða leyfi Persónuverndar ef þörf er á samkvæmt lögum um persónuvernd  og meðferð persónuupplýsinga. Einnig þarf að senda afrit af leyfi Vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni ef þörf er á samkvæmt reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

 

4. Kostnaður rannsakenda við aðgang að trúnaðargögnum

Þegar öll nauðsynleg gögn hafa borist rannsóknaþjónustu tekur hún saman áætlaðan kostnað við aðgang að gögnunum og ber hann undir rannsakanda til samþykkis. Greitt er fyrir aðgang að trúnaðargögnum samkvæmt gjaldskrá Hagstofu Íslands. Þegar rannsakandi hefur samþykkt kostnaðinn er beiðnin tekin til formlegrar afgreiðslu á Hagstofunni.

 

5. Hagstofa Íslands tekur afstöðu til beiðni

Eftir að öll nauðsynleg gögn liggja fyrir og rannsakandi hefur samþykkt áætlaðan kostnað tekur Hagstofan umsóknina til formlegrar afgreiðslu. Hagstofan samþykkir eða hafnar gagnabeiðninni samkvæmt viðmiðum Hagstofunnar um aðgang að trúnaðargögnum til vísindarannsókna og tilkynnir rannsakanda um niðurstöðu sína. Eftir að samþykki Hagstofunnar liggur fyrir hefjast sérfræðingar stofnunarinnar handa við að útbúa umbeðin gögn.

 

6. Rekjanleiki og öryggi gagna

Gögnin eru útbúin í samræmi við gagnabeiðni. Áður en gögnin eru tilbúin til afhendingar hindrar rannsóknaþjónustan rekjanleika gagnanna og tryggir öryggi þeirra samkvæmt reglum Hagstofunnar um öryggi og rekjanleika trúnaðargagna.

7. Yfirlýsing um trúnað og öryggi

Áður en rannsakanda er veittur aðgangur að gögnunum skrifar hann undir yfirlýsingu um að honum sé ljóst til hvaða öryggisráðstafana Hagstofan mun taka til þess að tryggja trúnað og öryggi gagnanna, hvaða skyldur rannsakandi hafi svo trúnaður og öryggi gagnanna sé tryggt og hvaða afleiðingar verða ef rannsakandi brýtur trúnað eða lög í meðferð sinni á gögnum.

 

8. Fjaraðgangur að rannsóknaumhverfi Hagstofunnar

Rannsakandi fær tímabundinn fjaraðgang að rannsóknaumhverfi Hagstofunnar sem geymir umbeðin trúnaðargögn ásamt nauðsynlegum hugbúnaði. Til þess að fá aðgang að gögnunum þarf rannsakandi að nota notandanafn og lykilorð sem rannsóknaþjónustan útvegar. Hagstofa Íslands útvegar rannsakendum ekki hugbúnað til tölfræðigreiningar heldur getur hver bakhjarl veitt sínum rannsakendum aðgang að þeim hugbúnaði sem hann vill í gegnum rannsóknaumhverfi Hagstofunnar.
Rannsakandi semur við rannsóknaþjónustu um þann tíma sem  hann hefur aðgang að gögnunum. Rannsakandi greiðir fyrir hvern þann dag sem hann hefur aðgang að gögnunum. Mögulegt er að frysta aðgang tímabundið ef rannsakandi sér fram á að hann muni ekki vinna í gögnunum í ákveðinn tíma og greiðir þá lægri upphæð daglega. Eftir að rannsakandi hefur lokið greiningu sinni á gögnunum fær hann sendar niðurstöður sínar sem uppfylla viðmið Hagstofu Íslands um öryggi og rekjanleika gagnanna.