Gjaldskyldir notendur

 • Ráðuneyti og Alþingi.
 • Önnur stjórnsýsla/ríkisstofnanir.
 • Sveitarfélög.
 • Íslensk samtök.
 • Fyrirtæki. 
 • Fræðimenn og rannsóknarstofur.
 • Erlendir aðilar.
 • Nemar.
 • Almenningur og einstaklingar.

 

Notendur sem eru undanskildir greiðslu fyrir sérvinnslu sem tekur innan við 3 klukkustundir

 • Aðrar hagskýrslugerðarstofnanir sem eru opinberir viðurkenndir hagskýrsluframleiðendur og vinna með Hagstofu íslands að opinberri hagskýrslugerð eru eftirfarandi:
  • Orkustofnun (The National Energy Authority)
  • Ríkislögreglustjóri (The National Commissioner of the Icelandic Police)
  • Samgöngustofa (The Icelandic Transport Authority)
  • Seðlabankinn (Central Bank of Iceland)
  • Umhverfisstofnun (Environmental Agency of Iceland)
 • Helstu gagnaveitendur Hagstofu Íslands til hagskýrslugerðar:
  • Þjóðskrá Íslands
  • Ríkisskattstjóri
  • Tollstjóri

 

Notendur sem eru undanskildir greiðslu

 • Vinna fyrir þær alþjóðastofnanir sem Ísland er aðili að er gjaldfrjáls. Oft eru þetta reglulegar/árlegar fyrirspurnir og er vinna við þær gjaldfrjáls. Komi nýjar, mjög umfangsmiklar fyrirspurnir frá þessum aðilum ber að leita álits. Lista yfir þær má finna á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Af þeim stofnunum eru eftirtaldar stofnanir notendur Hagstofunnar:
  • EFTA - Fríverslunarsamtök Evrópu (The European Free Trade Association)
  • Eurostat
  • ESS - Aðrar Hagstofur innan Evrópska Hagskýrslusambandsins (The European Statistical System)
  • FAO - Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  • ICES - Alþjóðahafrannsóknaráðið (International Council for the Exploration of the Sea)
  • ILO - Alþjóðavinnumálastofnunin (International Labour Organization)
  • IMF - Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (The International Monetary Fund)
  • OECD - Efnahags- og framfarastofnunin (The Organisation for Economic Co-operation and Development)
  • UN - Sameinuðu þjóðirnar (The United Nations)
  • UNESCO - Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna ( The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
  • UNECE - Efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna (The United Nations Economic Commission for Europe)
  • WHO - Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World health organization)
  • WTO - Alþjóðaviðskiptastofnunin (The World Trade Organization)
  • NOMESCO - Norræna heilbrigðistölfræðinefndin (Nordic Medico-Statistical Committee)
  • Nordstat - Norræna Ráðherranefndin (The Nordic Council of Ministers)
  • Nososko - Norræna hagskýrslunefndin á sviði félagsverndar (Nordic Socialstatistik Komité)