Sérvinnslur

Tímavinna
Öll sérvinnsla sérfræðinga Hagstofu Íslands er gjaldskyld. Lágmarksverð er 15.300 kr. fyrir klukkustund.


Gjaldskrá Hagstofu Íslands

Sérfræðivinna á klst. 15.300 kr.

Gera skal skriflegan samning um endurteknar sérvinnslur, þar sem fjöldi afhendinga á 12 mánaða tímabili er fyrirfram ákveðinn. Greitt er fyrir hverja afhendingu.Hagstofu Íslands er heimilt að gera sérstaka samninga um upplýsingamiðlun, sem víkja frá gjaldskrá.

Sjá nánar Gjaldskrá vegna þjónustu Hagstofu Íslands.