Tilraunatölfræði


Sala eldsneytis frá eldsneytisstöðvum

Samantekt

Tölfræðin sem birt er hér sýnir áætlað rúmmál eldsneytis sem tekið er af söludælum og notað í vegasamgöngur á Íslandi eftir árum og mánuðum. Rúmmál eldsneytis er greint niður eftir því hvort um er að ræða bensín eða dísilolíu. Ekki er gerð áætlun fyrir sölu metans, vetnis eða steinolíu. Einnig er gerður greinarmunur á því hvort greitt var fyrir eldsneytið með greiðslukorti eða hvort viðskiptin voru með beingreiðslu, peningum eða öðru fyrirkomulagi. Kortaveltu er skipt niður eftir því hvort útgáfuland korts var Ísland eða annað land.

Lýsing

Upplýsingar eru birtar um greiningu á gögnum sem berast frá íslenskum færsluhirðum. Eldsneytisverð hverju sinni byggir á upplýsingum vísitöludeildar og upplýsingum sem birtar eru á vef eldsneytissala. Heildarrúmmál eldsneytis sem selt er til vegasamgangna er reiknað út frá eldsneytisskatti sem ríkið innheimtir og magni sem Orkustofnun gefur út varðandi eldsneytismagn af dælu. Samanlagt magn fyrir þau ár sem vantar í ríkisreikning (nýjustu ár) er metið út frá innflutningi eldsneytis og samhengi innflutnings og dreifingar fyrir undangengin ár.

Umreikningur á veltu á bensínstöðvum yfir í rúmmál eldsneytis gerir ráð fyrir að eldsneyti sé selt án afsláttar. Mismunur á rúmmáli sem nemur afslætti reiknast inn í flokkinn „utan kortaveltu“. Gert er ráð fyrir að velta bensínstöðva sé fyrst og fremst vegna sölu eldsneytis og að hverfandi hluta vegna sölu annarra vara (greining bendir til þess að þessi hlutur sé undir 2% að meðaltali hjá bensínstöðvum sem eru ekki eingöngu sjálfsalar).

Allt eldsneyti sem reiknast vegna kortaveltu er dregið frá heildarmagni eldsneytis sem skráð er í ríkisreikningi. Eldsneyti sem eftir stendur er merkt sem „utan kortaveltu“. Þar er gert ráð fyrir að greitt hafi verið með reiðufé, með beinum reikningsviðskiptum (t.d. fyrirtækjadælu) eða á annan máta sem fer ekki í gegnum íslenska færsluhirða.

Markmið

Birting á tímanlegum gögnum um eldsneytissölu gefur betri mynd af því hvernig akstur og samgöngur eru að þróast. Gert er ráð fyrir að gögnin verði uppfærð ársfjórðungslega. Gögnunum er ætlað að svara spurningum á borð við:

  1. Hversu stór hluti af eldsneyti er líklegt að sé keyptur af erlendum ferðamönnum?
  2. Hvernig breytist hlutfall bensíns og dísilolíu á tímum þegar bílaflotinn er að breytast?

Sala eldsneytis náði nýju hámarki í júlí 2020

Síðast uppfært: 13. október 2020

Eldsneytissala - rúmmál

Samanlagt rúmmál eldsneytis, sem selt var af dælu til vegasamgangna, var 31.000 rúmmetrar í júlí 2020 sem er aukning um 8,6% miðað við sama mánuði í fyrra þegar salan var 28.500 þúsund rúmmetrar. Hlutfall eldsneytis þar sem greitt er fyrir með erlendum greiðslukortum var hins vegar mun lægra í júlí 2020 en í júlí 2019. Undanfarin ár hefur þetta hlutfall verið í kringum 8% á vetrarmánuðum og nær 25% yfir sumarið. Í upphafi Covid-faraldursins hérlendis í apríl féll hlutfall eldsneytis á erlend kort af heildarsölu undir 1% og náði aðeins upp í 8,6% í júlí. Ef gert er ráð fyrir að sala utan erlendra greiðslukorta hafi verið til íslenskra heimila og fyrirtækja var notkun Íslendinga á eldsneyti 30% hærri í júlí 2020 (28.500 m3) miðað við júlí 2019 (21.000 m3).

Í greiningunni hér kemur í ljós að um 30% af rúmmáli alls eldsneytis er selt eftir öðrum leiðum en í gegnum greiðslukort, til að mynda með reiðufé, reikningsviðskiptum, af einkadælum fyrirtækja eða öðrum leiðum þar sem íslenskir greiðsluhirðar koma ekki að viðskiptunum. Árið 2016 var bensín um 53% af heildar rúmmáli alls eldsneytis sem notað var til vegasamgangna. Þetta hlutfall hefur lækkað jafnt og þétt síðan þá og er í kringum 40% á þessu ári.


Talnaefni

Eldsneytissala af söludælum eftir mánuðum 131020 (xlsx)


Lýsigögn

Við mat á heildarmagni eldsneytis var litið til eldsneytisgjalds sem innheimt var samkvæmt ríkisreikningi, tölum Orkustofnunnar um eldsneytisdreifingu og innflutningi eldsneytis. Rúmmál eldsneytis sem selt er á greiðslukort notar áætlað verð á bensínstöðvum fyrir hvern dag fyrir sig en notað er eitt verð fyrir bensín og eitt fyrir dísilolíu. Ekki er gerð áætlun fyrir sölu metans, vetnis eða steinolíu. Mánaðarsala utan kortaveltu er metin út frá veltutölum fyrirtækja sem byggja á rekstri ökutækja og veltu á greiðslukortum.

Nánari lýsigögn


Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1278. Netfang: Thorsteinn.Adalsteinsson@hagstofa.is