Deildarstjóri á greiningasviði

Hefur þú brennandi áhuga á félagsmálatölfræði og vísitölum og vilt vera leiðandi á því sviði?

Laust er til umsóknar starf deildarstjóra á nýju greiningasviði sem gegnir mikilvægu hlutverki í miðlun traustra og áreiðanlegra upplýsinga í samræmi við stefnu og hlutverk Hagstofunnar. Deildarstjóri sinnir daglegri stjórnun og fer með faglega forystu í verkefnum deildarinnar sem ber ábyrgð á fjölbreyttum tölfræðilegum greiningum og hagtölum á sviði félagsmála og vísitalna.

Áhersla er lögð á verkefnamiðaða starfshætti, samvinnu, stafrænt vinnulag og skilvirkni. Starfið felur í sér samstarf á innlendum og erlendum vettvangi. Um nýtt starf er að ræða og mun deildarstjórinn hafa tækifæri til að hafa áhrif á þróun starfsins.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla af tölfræðilegri greiningu.
 • Samskipta- og samstarfsfærni.
 • Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð.
 • Sjálfstæði, frumkvæði og drifkraftur.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
 • Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun verkefna.
 • Góð tækniþekking.
 • Reynsla af hagskýrslugerð.
 • Reynsla af alþjóðastarfi er kostur.

Um er að ræða fullt starf. Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2023 og skal sótt um á ráðningarvef ríkisins, www.starfatorg.is.

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út. Öll kyn eru hvött til að sækja um. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Hagstofu Íslands við ráðningar í störf.

Nánari upplýsingar um starfið veita Emma Ásudóttir Árnadóttir, emma.a.arnadottir@hagstofa.is og Lárus Blöndal, larus.blondal@hagstofa.is eða í síma 5281000.


Deildarstjóri á gagnasviði

Hefur þú brennandi áhuga á gagnamálum og vilt vera leiðandi á því sviði?

Laust er til umsóknar starf deildarstjóra á nýju gagnasviði sem gegnir mikilvægu hlutverki í stafrænni vegferð Hagstofunnar. Deildarstjóri sinnir daglegri stjórnun og fer með faglega forystu í verkefnum deildarinnar sem ber ábyrgð á gögnum og meðhöndlun gagna í samræmi við stefnu og hlutverk Hagstofunnar.

Áhersla er lögð á verkefnamiðaða starfshætti, samvinnu, stafrænt vinnulag og skilvirkni. Starfið felur í sér samstarf á innlendum og erlendum vettvangi. Um nýtt starf er að ræða og mun deildarstjórinn hafa tækifæri til að hafa áhrif á þróun starfsins.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking á sviði gagnamála og góð tækniþekking.
 • Samskipta- og samstarfsfærni.
 • Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð.
 • Sjálfstæði, frumkvæði og drifkraftur.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
 • Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun verkefna.
 • Þekking á tölfræði.
 • Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun verkefna.
 • Reynsla af hagskýrslugerð er kostur.

Um er að ræða fullt starf. Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2023 og skal sótt um á ráðningarvef ríkisins, www.starfatorg.is.

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út. Öll kyn eru hvött til að sækja um. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Hagstofu Íslands við ráðningar í störf.

Nánari upplýsingar um starfið veita Emma Ásudóttir Árnadóttir, emma.a.arnadottir@hagstofa.is og Margrét Kristín Indriðadóttir, margret.k.indridadottir@hagstofa.is eða í síma 5281000.