Tilraunatölfræði


Gjaldþrot og virkni fyrirtækja

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gjaldþrot skráðra fyrirtækja í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá hefur stærstur hluti gjaldþrotabeiðna verið skráður í fyrirtækjaskrá Skattsins. Ljóst er að hluti fyrirtækja sem tekin eru til gjaldþrotaskipta hafa haft lítil umsvif síðustu misseri. Til að varpa betri mynd á hvaða áhrif gjaldþrot hefur fyrir vinnumarkað og efnahagslíf eru hér birtar upplýsingar um meðalfjölda launþega og veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum á síðasta heila rekstrarári áður en fyrirtæki var tekið til gjaldþrotaskipta.

Lýsing

Gjaldþrot eru skráð í fyrirtækjaskrá Skattsins í kjölfar þess að auglýsing um gjaldþrotabeiðni er birt í Lögbirtingablaðinu. Þar sem hluti gjaldþrotabeiðna kemur til vegna fyrirtækja sem ekki hafa verið virk í einhver ár, eða jafnvel aldrei (s.s. vegna uppsafnaðs útvarpsgjalds), gefur fjöldi gjaldþrota skráðra fyrirtækja ekki endilega rétta mynd af áhrifum þeirra á vinnumarkað og efnahagslíf. Því eru upplýsingar um gjaldþrotabeiðnir skv. fyrirtækjaskrá Skattsins keyrðar saman við tímanlegustu rekstrarupplýsingar árið fyrir gjaldþrot, meðalfjölda launþega og veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum.

Markmið

Vonast er til að birting á upplýsingum um virkni þeirra fyrirtækja sem tekin eru til gjaldþrotaskipta gefi áreiðanlegri fyrstu mynd af áhrifum gjaldþrota á vinnumarkað og efnahagslíf en unnt er að fá af fjölda gjaldþrotabeiðna skráðra fyrirtækja.

Mikil fækkun gjaldþrota í október en aukin áhrif þeirra í ferðaþjónustu

Síðast uppfært: 25. nóvember 2020

Samtals voru 41 fyrirtæki, sem skráð voru í fyrirtækjaskrá Skattsins, tekin til gjaldþrotaskipta í október síðastliðnum. Af þeim var 31 með virkni árið 2019, það er annaðhvort með launþega samkvæmt staðgreiðsluskrá eða veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum, sem er 40% fækkun frá október 2019. Þar af voru 8 í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, 3 í heild- og smásöluverslun og viðgerðum á vélknúnum ökutækjum, 12 í einkennandi greinum ferðaþjónustu og 8 í öðrum atvinnugreinum.

Fyrirtæki sem urðu gjaldþrota í október voru með um 233 launþega að jafnaði árið 2019, þar af var um helmingur eða 116 launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu. Þetta er ríflega þreföldun á fyrri meðalfjölda launþega fyrirtækja fyrir gjaldþrot í einkennandi greinum ferðaþjónustu frá október 2019, þegar þeir voru 38. Ef meðalfjöldi launþega á fyrra ári er tekinn saman fyrir fyrirtæki í öðrum greinum fækkaði starfsmönnum á fyrra ári fyrir gjaldþrot í október um 46% frá 2019. Rétt er að taka fram að fjöldi gjaldþrota sveiflast nokkuð milli mánaða og ef fjöldi gjaldþrota yfir síðustu þrjá mánuði er skoðaður (ágúst-október) sést að meðalfjöldi launþega á fyrra ári í fyrirtækjum sem tekin voru til gjaldþrotaskipta í einkennandi greinum ferðaþjónustu jókst um 20% og dróst saman um 34% fyrir aðrar greinar til samans. Svipuð mynd fæst ef tölurnar eru skoðaðar út frá veltu á fyrra ári.


Gjaldþrot


Talnaefni

Gjaldþrot og virkni fyrirtækja eftir mánuðum 2009-2020 251120 (xlsx)

Upplýsingar um gjaldþrot skráðra fyrirtækja er að finna í töflunni: Gjaldþrot fyrirtækja eftir mánuðum og bálkum atvinnugreina 2008-2020


Lýsigögn

Gjaldþrot og virkni fyrirtækja - tt


Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260. Netfang: fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is