Hagstofa Íslands er opin alla virka daga frá kl. 9.00-12.00 og 13.00-15.00. Starfsfólk veitir upplýsingar í síma 5281100 og svarar skriflegum fyrirspurnum eins fljótt og auðið er.

 

Almennar fyrirspurnir

Hagstofan veitir þjónustu á sviði hagskýrslna. Starfsfólk upplýsingaþjónustu svarar almennum fyrirspurnum sem berast Hagstofunni og leiðbeinir notendum um vefinn. Öllum eru heimil afnot af efni Hagstofunnar en geta skal heimildar. Ofangreind þjónusta Hagstofunnar er án endurgjalds.

 

Sérvinnslur

Óski notandi eftir öðrum upplýsingum en vefur eða starfsfólk Hagstofu Íslands veitir skal viðkomandi senda skriflega beiðni um sérvinnslu til Hagstofu. Fyrir sérvinnslu skal greiða gjald skv. gjaldskrá. Verkbeiðanda er tilkynnt um áætlaðan kostnað áður en ráðist er í vinnslu upplýsinga. Sé óskað eftir endurteknum sérvinnslum þarf að gera um það skriflegan samning þar sem fjöldi afhendinga á 12 mánaða tímabili er ákveðinn. Afsláttur er veittur eftir fjölda afhendinga skv. gjaldskrá. Telji Hagstofan verkbeiðni falla utan eðlilegrar þjónustu eða að hún raski reglubundnum verkefnum, er henni heimilt að fresta afgreiðslu tímabundið eða synja verkbeiðninni. Nánari upplýsingar um gjaldskyldu má nálgast hér.

 

Trúnaðargögn

Hagstofunni er heimilt samkvæmt lögum að veita rannsóknaraðilum aðgang að gögnum með upplýsingum um einstaklinga eða rekstrareiningar þar sem búið er að afmá auðkenni. Sækja þarf sérstaklega um aðgengi að trúnaðargögn til vísindarannsókna.