Gjaldskyldir notendur

 • Ráðuneyti og Alþingi
 • Önnur stjórnsýsla/ríkisstofnanir
 • Sveitarfélög
 • Íslensk samtök
 • Fyrirtæki
 • Fræðimenn og rannsóknarstofur
 • Erlendir aðilar
 • Nemar
 • Almenningur og einstaklingar

Notendur sem eru undanskildir greiðslu fyrir sérvinnslu sem tekur innan við 3 klukkustundir

Aðrar hagskýrslugerðarstofnanir sem eru opinberir viðurkenndir hagskýrsluframleiðendur og vinna með Hagstofu íslands að opinberri hagskýrslugerð eru eftirfarandi:

 • Embætti landlæknis (The Directorate of Health)
 • Ríkislögreglustjóri (The National Commissioner of the Icelandic Police)
 • Samgöngustofa (The Icelandic Transport Authority)
 • Seðlabankinn (Central Bank of Iceland)

Helstu gagnaveitendur Hagstofu Íslands til hagskýrslugerðar:

 • Þjóðskrá Íslands
 • Skatturinn

Notendur sem eru undanskildir greiðslu

Vinna fyrir þær alþjóðastofnanir sem Ísland er aðili að er gjaldfrjáls. Oft eru þetta reglulegar/árlegar fyrirspurnir og er vinna við þær gjaldfrjáls. Komi nýjar, mjög umfangsmiklar fyrirspurnir frá þessum aðilum ber að leita álits. Lista yfir þær má finna á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Af þeim stofnunum eru eftirtaldar stofnanir notendur Hagstofunnar:

 • EFTA - Fríverslunarsamtök Evrópu (The European Free Trade Association)
 • Eurostat - Hagstofa Evrópusambandsins
 • ESS - Aðrar Hagstofur innan Evrópska Hagskýrslusambandsins (The European Statistical System)
 • FAO - Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)
 • ICES - Alþjóðahafrannsóknaráðið (International Council for the Exploration of the Sea)
 • ILO - Alþjóðavinnumálastofnunin (International Labour Organization)
 • IMF - Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (The International Monetary Fund)
 • OECD - Efnahags- og framfarastofnunin (The Organisation for Economic Co-operation and Development)
 • UN - Sameinuðu þjóðirnar (The United Nations)
 • UNESCO - Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna ( The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
 • UNECE - Efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna (The United Nations Economic Commission for Europe)
 • WHO - Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World health organization)
 • WTO - Alþjóðaviðskiptastofnunin (The World Trade Organization)
 • NOMESCO - Norræna heilbrigðistölfræðinefndin (Nordic Medico-Statistical Committee)
 • Nordstat - Norræna Ráðherranefndin (The Nordic Council of Ministers)
 • Nososko - Norræna hagskýrslunefndin á sviði félagsverndar (Nordic Socialstatistik Komité)