Tilraunatölfræði


Dánir

Samantekt

Hér eru birt nýjustu gögn um dána fyrstu mánuði ársins 2020 en þau byggja á upplýsingum úr dánartilkynningum sem skráðar eru hjá Þjóðskrá Íslands. Gögnin gefa góðar vísbendingar um þróun á tíðni andláta yfir árið þó gera verði ráð fyrir einhverju vanmati í nýjustu tölunum um fjölda látinna árið 2020, þá aðallega vegna dánarvottorða sem berast seint til Þjóðskrár Íslands. Gert er ráð fyrir að birta tölur um dána einu sinni í viku á meðan eftirspurn er eftir jafn tíðum tölum.

Lýsing

Birtar eru upplýsingar um dána með lögheimili á Íslandi við andlát. Gögnin eru sundurliðuð eftir kyni, aldursflokkum og vikum.

Markmið

Vegna mikillar eftirspurnar, bæði alþjóðlega og innanlands, gefur Hagstofa Íslands út tölur um fjölda andláta fyrir árið 2020 brotið niður á einstakar vikur. Með þeim hætti er hægt að kanna áhrif kórónuveirunnar (Covid-19) með tímanlegri hætti en ef stuðst hefði verið við núverandi birtingaráætlun og gera notendum kleift að bera saman dauðsföll á milli landa.

Talnaefni um dána fyrstu 19 vikur 2020 hefur verið uppfært

Síðast uppfært: 15. maí 2020

Á myndinni hér að neðan má sjá línurit yfir þróun á vikulegri dánartíðni árin 2017–2020. Til að sýna betur þróun vikulegrar dánartíðni eru línurnar í myndritinu tregbreytilegar og er miðað við 10 vikna hlaupandi meðaltal í stað þess að sýna hráar talningar gagnanna. Með þessu móti er auðveldara að bera saman og skoða þróun yfir árin sem liggja til grundvallar enda er vikuleg dánartíðni yfirleitt mjög lág fyrir Ísland og tölurnar talsvert flöktandi frá einni viku til þeirrar næstu.


Dánir


Talnaefni

Dánir - vikugögn 150520 (xlsx)


Lýsigögn

Rétt er að benda á að talningar á dánum fyrir árið 2020 eru bráðabirgðatölur og eru líklegar til að vera vanmat á fjölda dáinna, aðallega vegna síðbúinna dánartilkynninga.

Nánari lýsigögn um dána má finna hér: Lýsigögn um dána