Tilraunatölfræði


Dánir

Samantekt

Hér eru birt nýjustu gögn um dána það sem af er árinu 2020 en þau byggja á upplýsingum úr dánartilkynningum sem skráðar eru hjá Þjóðskrá Íslands. Gögnin gefa góðar vísbendingar um þróun á tíðni andláta yfir árið þó gera verði ráð fyrir einhverju vanmati í nýjustu tölunum um fjölda látinna árið 2020, þá aðallega vegna dánarvottorða sem berast seint til Þjóðskrár Íslands. Gert er ráð fyrir að birta tölur um dána eftir vikum einu sinni í mánuði.

Lýsing

Birtar eru upplýsingar um dána með lögheimili á Íslandi við andlát. Gögnin eru sundurliðuð eftir kyni, aldursflokkum og vikum.

Markmið

Vegna mikillar eftirspurnar, bæði alþjóðlega og innanlands, gefur Hagstofa Íslands út tölur um fjölda andláta fyrir árið 2020 brotið niður á einstakar vikur. Með þeim hætti er hægt að kanna áhrif kórónuveirunnar (Covid-19) með tímanlegri hætti en ef stuðst hefði verið við núverandi birtingaráætlun og gera notendum kleift að bera saman dauðsföll á milli landa.

Talnaefni um dána fyrstu 44 vikur 2020 hefur verið uppfært

Síðast uppfært: 20. nóvember 2020

Fyrstu 44 vikur ársins 2020 dóu að meðaltali 43,2 í hverri viku eða aðeins færri en fyrstu 44 vikur áranna 2017-2019 þegar 43,3 dóu að meðaltali. Að jafnaði dóu flestir í aldursflokknum 85 ára og eldri yfir tímabilið 2017-2019 en það var einnig algengasti aldursflokkur þeirra sem dóu fyrstu 44 vikur ársins 2020. Tíðasti aldur látinna fyrstu 44 vikur 2020 var 83 en 87 ára fyrir sömu vikur áranna 2017-2019.

Á myndinni hér að neðan má sjá línurit yfir þróun á vikulegri dánartíðni árin 2017–2020. Til að sýna betur þróun vikulegrar dánartíðni eru línurnar í myndritinu tregbreytilegar og er miðað við 10 vikna hlaupandi meðaltal í stað þess að sýna hráar talningar gagnanna. Með þessu móti er auðveldara að bera saman og skoða þróun yfir árin sem liggja til grundvallar enda er vikuleg dánartíðni yfirleitt mjög lág fyrir Ísland og tölurnar talsvert flöktandi frá einni viku til þeirrar næstu.


Dánir


Talnaefni

Dánir - vikugögn 201120 (xlsx)


Lýsigögn

Rétt er að benda á að talningar á dánum fyrir árið 2020 eru bráðabirgðatölur og eru líklegar til að vera vanmat á fjölda dáinna, aðallega vegna síðbúinna dánartilkynninga.

Nánari lýsigögn um dána má finna hér: Lýsigögn um dána


Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1030. Netfang: mannfjoldi@hagstofa.is