Tilraunatölfræði


Tilraunatölfræði um gistinætur á hótelum hætt


Hagstofa Íslands hefur ákveðið að hætta birtingu á bráðabirgðatölum um gistinætur á hótelum frá og með júlí 2022.

Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Um 169.000 gistinætur á hótelum í janúar

Síðast uppfært: 9. febrúar 2022

Miðað við bráðabirgðatölur sem byggja á fyrstu skilum fyrir janúar 2022 má ætla að gistinætur á hótelum hafi verið um 168.800 (95% öryggismörk 157.700-179.900), þar af hafi gistinætur Íslendinga verið um 32.400 (95% öryggismörk 26.300-38.600) og gistinætur útlendinga um 136.400 (95% öryggismörk 126.700-146.100).

Í janúar 2021 voru um 29.900 gistinætur en um 80% þeirra voru gistinætur Íslendinga. Til frekari samanburðar má nefna að gistinætur á hótelum í janúar 2020 voru 291.100, þar af voru gistinætur útlendinga 260.700. Gistinætur í janúar 2022 eru því um 42% færri en þær voru 2020.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í janúar 2022 um 24,5% (95% öryggismörk: 22,8%-26,1%) samanborið við 7,5% í sama mánuði í fyrra og 41,4% árið 2020. Rúmanýting er á við það sem hún var í janúar 2012 en þá var hún 23,8%.

Bráðabirgðatölur fyrir desember 2021 gerðu ráð fyrir að gistinætur hefðu verið um 198.400 (95% öryggismörk 186.000-210.700) en endanlegur fjöldi hótelgistinátta var 202.600. Í sömu útgáfu var gert ráð fyrir að rúmanýting hefði verið um 28,2% (95% öryggismörk: 26,5%-30,0%). Þegar búið var að vinna úr öllum tölum reyndist nýtingin vera 27%.

Miklar breytingar eiga sér nú stað á framboði á hótelrýmum og eykur það mjög óvissu í bráðabirgðamati á fjölda gistinátta. Því er rétt að taka áætluðum bráðabirgðatölum um fjölda gistinátta á hótelum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur eru birtar.


Talnaefni

Hótel bráðabirgðatölur 090222 (xlsx)


Lýsigögn

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +528 1000. Netfang: gistiskyrslur@hagstofa.is