Hagstofa Íslands birtir nú hagtölur sem snerta sérstaklega stöðu barna. Í fyrsta sinn er um að ræða samantekt upplýsinga sem sumar hverjar hafa áður birst en einnig nýjar upplýsingar svo sem um börn á vinnumarkaði. Þar kemur meðal annars fram að tæplega fjórðungur barna var í launuðu starfi á árinu 2017. Tölulegar upplýsingar um börn á Íslandi eru nú á einum stað á vef Hagstofunnar. Verkefnið er unnið í samstarfi við umboðsmann barna.

Fjórðungur barna í launaðri vinnu
Árið 2017 störfuðu 19.804 (24,8%)  börn  á íslenskum vinnumarkaði (þ.e. höfðu staðgreiðsluskyldar tekjur af atvinnu), 24,6% allra drengja og 25,0% allra stúlkna á Íslandi. Starfandi börnum  hefur fjölgað um 3,2% frá árinu 2015. Hins vegar hefur heildarfjöldi starfandi barna á vinnumarkaði dregist nokkuð saman frá árinu 2007 þegar hann var 23.808 (30,0%).

Færri börn slasast í umferðinni
Frá árinu 2000 til ársins 2017 hefur börnum sem slasast í umferðarslysum fækkað um 35% eða úr 357 árið 2000 í 232 árið 2017. Á þessu tímabili urðu fæst umferðarslys á börnum árið 2014 þegar 198 börn slösuðust í umferðarslysi en flest árið 2002 þegar 381 barn slasaðist í umferðarslysum.

Síðustu tvo áratugi hefur fjöldi fæddra barna verið á bilinu 4.034 til 5.026 á ári. Árleg fæðingarþyngd barna á árunum 1998 til 2017 var að meðaltali 3.631,4 grömm. Fæðingaþyngd hefur frekar lækkað á tímabilinu ef litið er til leitni árlegs meðaltals fæðingarþyngdar.

401 barn vistað utan heimilis 2016
Árið 2007 höfðu barnaverndarnefndir afskipti af 3.852 börnum sem nemur 4,2% af heildarfjölda barna 18 ára og yngri. Árið 2016 hafði hlutfallið hækkað í 6,2% barna á sama aldursbili, eða sem nam 5.260 börnum.

Yfir sama tímabil jókst einnig fjöldi barna sem voru vistuð utan heimilis. Árið 2005 voru alls 349 börn (0,4%) vistuð utan heimilis. Þar af voru 179 drengir og 170 stúlkur. Árið 2016 voru í heildina 401 barn vistað utan heimilis (0,5%). Af þeim voru 211 drengir og 191 stúlka.

Stöðug aukning innflytjenda á barnsaldri
Árið 2018 bjuggu 80.383 börn á Íslandi, 41.060 drengir og 39.323 stúlkur.

Árið 2017 voru 2.453 börn á Íslandi innflytjendur, 1.267 drengir og 1.186 stúlkur. Á árunum 1998 til 2009 fjölgaði þeim að meðaltali um 18%, mest um 31% milli áranna 2007 og 2008. Frá 2010 til 2013 fækkaði innflytjendum á barnsaldri en fjölgaði svo um 10% frá 2016 til 2017

Árið 2017 fluttu 797 stúlkur til landsins en 434 fluttust frá því en sama ár fluttust 850 drengir til landsins en 497 fluttu frá landinu.

12,6% leikskólabarna með erlent móðurmál 
Alls voru 19.090 börn í leikskólum á Íslandi árið 2016, 9.739 drengir og 9.351 stúlka. Sama ár voru 44.527 nemendur í grunnskólum, 22.789 drengir og 21.738 stúlkur. Meðal leikskólabarna árið 2016 voru 12,6% með erlent móðurmál og 9,3% barna í grunnskólum. Til samanburðar má geta þess að árið 1998 voru 3,8 % leikskólabarna með erlent móðurmál og 1,8% grunnskólabarna. Stærstu hópar barna með erlent tungumál í leik- og grunnskólum árið 2016 voru með pólsku sem móðurmál. Af 2.410 leikskólabörnum með erlent móðurmál voru 38,7% með pólsku og af 4.148 grunnskólabörnum með erlent móðurmál voru 35,4% með pólsku.

Alls sóttu 176 börn um alþjóðlega vernd á Íslandi árið 2017
Alls sóttu 176 börn um alþjóðlega vernd á Íslandi árið 2017. Á tímabilinu 1998-2017 sóttu flest börn um alþjóðlega vernd árið 2016, alls 271 barn. Af þeim 176 börnum sem sóttu um alþjóðlega vernd á Íslandi árið 2017 höfðu 122 ríkisfang frá fjórum löndum, eða 38 frá Georgíu, 36 frá Albaníu, 27 frá Írak og 21 frá Makedóníu.

 Talnaefni