Flugvellir


0. Skráningaratriði fyrir viðfangsefni


0.1 Heiti

Flugvellir

0.2 Efnisflokkur

Ferðamál, samgöngur og upplýsingatækni

0.3 Umsjón; stofnun, deild, sérfræðingur o.s.frv.

Lárus Blöndal
Hagstofu Íslands
Sími: 528 1281
larus.blondal@hagstofa.is

0.4 Tilgangur og aðdragandi

Tilgangurinn er að safna saman upplýsingum um flugumferð.

0.5 Notendur og notkunarsvið

Ferðamannaþjónusta og áhguafók um flugumferð og flutninga.

0.6 Heimildir

Flugmálastjórn og Flugmálastjórn Keflavíkurflugvelli

0.7 Lagalegur grundvöllur fyrir hagskýrslugerð

Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007.

0.8 Svarbyrði við innsöfnun

Gögn varðandi Keflavíkurflugvöll berast mánaðarlega. Öðrum gögnum er safnað í tengslum við útgáfu Landshaga.

0.9 Ákvæði vegna EES og ESB


1. Efni


1.1 Efnislýsing

Upplýsingum er safnað um fjölda farþega til og frá landinu um Keflavíkurflugvöll, svo og um vörur og póst, í tonnum talið, til og frá landinu um Keflavíkurflugvöll. Jafnframt er safnað upplýsingum um vöru- og póstflutninga, í tonnum talið, um íslenska áætlunarflugvelli, svo og fjölda farþega um íslenska áætlunarflugvelli en þeim fjölda er skipt eftir því hvort um er að ræða áætlunarflug, leigu- og þjónustuflug eða sjúkraflug.

1.2 Tölfræðileg hugtök


2. Tími


2.1 Viðmiðunartími talnaefnis

Viðmiðunartími er almanaksárið.

2.2 Vinnslutími

Vinnslutími er um haust í tengslum við útgáfu Landshaga.

2.3 Stundvísi birtingar

Upplýsingar birtast árlega í Landshögum, sem koma út á haustmánuðum og eru jafnframt aðgengilegar á vef Hagstofunnar.

2.4 Tíðni birtinga

Árlegar töflur í Landshögum, árbók Hagstofu Íslands, svo og á vef Hagstofunnar.

3. Áreiðanleiki og öryggismörk


3.1 Nákvæmni gagna og áreiðanleiki

Upplýsingarnar teljast nákvæmar og áreiðanlegar.

3.2 Skekkjuvaldar í gögnum


3.3 Tölur um öryggismörk/skekkjumælingar


4. Samanburður


4.1 Samanburðarhæfi milli tímabila

Samanburðarhæfi er gott milli ára. Einnig er unnt að lesa út úr gögnum frá Flugmálastjórn Keflavíkurflugvelli samanburð milli mánaða, en þær upplýsingar eru ekki birtar í Landshögum, heldur einungis tölur fyrir árið í heild.

4.2 Samanburður við aðrar hagtölur


4.3 Samband milli bráðabirgðatalna og lokatalna

Ekki er unnið með bráðabirgðatölur.

5. Aðgangur að upplýsingum


5.1 Miðlunarleiðir

Hagtölur, efnisflokkaðar veftöflur
Landshagir, árbók Hagstofu Íslands

5.2 Grunngögn; varðveisla og notkunarmöguleikar

Gögnin berast á Excel formi og eru geymd þannig.

5.3 Skýrslur


5.4 Aðrar upplýsingar


© Hagstofa �slands, �ann 18-8-2008