Umferðarslys á vegum


0. Skráningaratriði fyrir viðfangsefni


0.1 Heiti

Umferðarslys á vegum

0.2 Efnisflokkur

Ferðamál, samgöngur og upplýsingatækni

0.3 Umsjón; stofnun, deild, sérfræðingur o.s.frv.

Lárus Blöndal
Hagstofu Íslands
Sími: 528 1281
larus.blondal@hagstofa.is

0.4 Tilgangur og aðdragandi

Tilgangurinn er að safna saman upplýsingum um umferðarslys á vegum landsins. Árlegar upplýsingar finnast frá 1966, en eru ekki að fullu sambærilegar. Alþjóðlegar skilgreiningar slasaðra voru teknar upp árið 1975 og árið 1988 var skýrslugerð breytt, þannig að óhöpppum skráðum af lögreglu fækkaði.

0.5 Notendur og notkunarsvið

Allir sem þurfa að styðjast við upplýsingar um umferðarslys. Einnig berst árlega umfangsmikil fyrirspurn frá Evrópusambandinu.

0.6 Heimildir

Umferðarstofa

0.7 Lagalegur grundvöllur fyrir hagskýrslugerð

Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007.

0.8 Svarbyrði við innsöfnun

Leitað er eftir upplýsingum frá Umferðarstofu einu sinni á ári í tengslum við útkomu Landshaga.

0.9 Ákvæði vegna EES og ESB


1. Efni


1.1 Efnislýsing

Fjöldi umferðarslysa og óhappa er skráður. Þessum upplýsingum er síðan skipt niður eftir því hvort um sé að ræða
banaslys, önnur slys á fólki eða einungis eignatjón. Jafnframt er skipting milli ökumanna, farþega eða fótgangandi svo og milli bifreiða, vélhjóla og reiðhjóla. Upplýsingarnar eru kyngreindar og einnig aldursgreindar í ákveðnum aldursflokkum.

1.2 Tölfræðileg hugtök


2. Tími


2.1 Viðmiðunartími talnaefnis

Viðmiðunartími er almanaksárið.

2.2 Vinnslutími

Vinnslutími miðast við skil á upplýsingum fyrir Landshagi sem koma út á haustmánuðum.

2.3 Stundvísi birtingar

Upplýsingar birtast árlega í Landshögum, sem koma út á haustmánuðum og eru jafnframt aðgengilegar á vef Hagstofunnar.

2.4 Tíðni birtinga

Árlegar töflur í Landshögum, árbók Hagstofu Íslands, svo og á vef Hagstofunnar.

3. Áreiðanleiki og öryggismörk


3.1 Nákvæmni gagna og áreiðanleiki

Upplýsingar fást beint frá Umferðarstofu og eiga að vera bæði nákvæmar og áreiðanlegar.

3.2 Skekkjuvaldar í gögnum


3.3 Tölur um öryggismörk/skekkjumælingar


4. Samanburður


4.1 Samanburðarhæfi milli tímabila

Samanburður milli ára á að vera áreiðanlegur.

4.2 Samanburður við aðrar hagtölur


4.3 Samband milli bráðabirgðatalna og lokatalna

Ekki er unnið með bráðabirgðatölur.

5. Aðgangur að upplýsingum


5.1 Miðlunarleiðir

Hagtölur, efnisflokkaðar veftöflur
Landshagir, árbók Hagstofu Íslands

5.2 Grunngögn; varðveisla og notkunarmöguleikar

Gögnin eru unnin í Excel formi og varðveitt þannig.

5.3 Skýrslur


5.4 Aðrar upplýsingar


© Hagstofa �slands, �ann 18-8-2008