Árið 2016 fengu 5.858 heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hafði heimilum sem þáðu slíkar greiðslur fækkað um 1.138 (16,3%) frá árinu áður. Frá árinu 2013 hefur heimilum með slíka aðstoð fækkað milli ára eftir að hafa fjölgað árlega frá árinu 2007. Breyting í fjölda heimila sem fá fjárhagsaðstoð hefur haldist í hendur við þróun atvinnuleysis eins og kemur fram í myndinni, sem sýnir fjölda viðtakenda fjárhagsaðstoðar og árlegt hlutfall atvinnuleysis árin 2003 til 2016.

Frá árinu 2015 til 2016 lækkuðu útgjöld sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar um 792 milljónir króna eða 17,6%, en á föstu verðlagi lækkuðu þau um 19%. Meðalmánaðargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 134.486,- krónur og hækkuðu frá árinu á undan um 2.500 krónur eða 1,9%, en á föstu verðlagi hækkuðu þær um 0,2%. Árið 2016 var fjárhagsaðstoð greidd að meðaltali 4,7 mánuði, en 4,9 mánuði árið 2015.

Af þeim heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2016 voru einstæðir barnlausir karlar (42,2% heimila) og einstæðar konur með börn (24,7% heimila) sem fyrr fjölmennustu hóparnir. Árið 2016 voru 31,8% viðtakenda fjárhagsaðstoðar atvinnulausir og af þeim fimm af hverjum sex án bótaréttar, alls 1.498 einstaklingar.

Árið 2016 bjuggu 9.697 einstaklingar eða 2,9% þjóðarinnar á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð, þar af voru 3.317 börn (17 ára og yngra) eða 4,2% barna á þeim aldri. Árið 2015 bjuggu 11.317 einstaklingar eða 3,4% þjóðarinnar á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð, þar af voru 3.736 börn eða 4,4% barna.

Fimmti hver 65 ára og eldri fær félagslega heimaþjónustu
Árið 2016 fengu 8.973 heimili félagslega heimaþjónustu. Tæplega fimm af hverjum sex heimilum voru heimili aldraðra eða 7.307 (81,4%) og hafði þeim fjölgað lítillega eða um 24 (0,3%) frá árinu 2015. Á þessum heimilum aldraðra bjuggu 9.186 einstaklingar sem jafngildir 19,4% landsmanna 65 ára og eldri. Í Reykjavík var tæplega fjórðungur (21,1%) 65 ára og eldri með félagslega heimaþjónustu.

Fækkun barna í dagvist á einkaheimilum
Árið 2016 voru 1.448 börn í dagvist á einkaheimilum og hafði fækkað um 270 (-15,7%) frá árinu á undan. Alls voru 5,6% barna 0 til 5 ára í slíkri dagvistun árið 2016. Tæp 4% allra barna á fyrsta ári voru í dagvistun á einkaheimili og tæplega 31% eins árs barna, en það eru börn sem ekki hafa náð leikskólaaldri.

Talnaefni