Greiddar gistinætur á öllum tegundum gististaða í nóvember 2021 voru um 362.000 samanborið við 55.000 í nóvember 2020. Íslenskar gistinætur voru um 26% gistinátta eða um 93.000 en voru 38.000 í fyrra. Um 74% gistinátta voru erlendar eða um 269.000 samanborið við 17.000 fyrir ári síðan. Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru um 290.000 (þar af 250.600 á hótelum) og um 72.000 á öðrum tegundum skráðra gististaða (íbúðagisting, orlofshús o.s.frv.). Í samanburði við nóvember 2019 hefur gistinóttum fækkað um 24%. Þar af nemur fækkunin um 24% á hótelum, 35% á gistiheimilum og 18% á öðrum tegundum gististaða.

Framboð hótelherbergja í nóvember jókst um 71% frá nóvember 2020. Herbergjanýting á hótelum var 42,3% og jókst um 34,1 prósentustig frá fyrra ári.

Gistinætur á hótelum í nóvember voru 250.600 og jókst hótelgisting í mánuðinum í öllum landshlutum. Mest var hlutfallsleg aukning á höfuðborgarsvæðinu.

Gistinætur Íslendinga voru 56.700, eða 23% af hótelgistinóttum, á meðan erlendar gistinætur voru 193.900 (77%).

Á tólf mánaða tímabili, frá desember 2020 til nóvember 2021, var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 2.278.000 sem er 28% aukning frá sama tímabili ári áður. Aukning var í öllum landshlutum á þessu tímabili.

Landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands fór aftur af stað í júní eftir nokkurt hlé. Í undirbúningi er að endurmeta aðferðafræði við áætlun gistinátta utan hefðbundins gistináttamarkaðar og er ráðgert að taka upp áætlun á fjölda gistinátta á stöðum sem miðla heimagistingu í gegnum Airbnb og svipaðar síður að nýju að áliðnum vetri.

Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.

Allar tölur fyrir 2021 eru bráðabirgðatölur nema gistináttatölur hótela þar sem bráðabirgðatölur eru fyrir nóvember 2021. Áætlun fyrir aðrar tegundir gististaða en hótel er um þessar mundir háð meiri óvissu en vanalega fyrir tilstilli örra breytinga á framboði og nýtingu og því er rétt að taka þeim tölum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur liggja fyrir.

Talnaefni