Velta reyndist vera mun meiri í vor en vorið 2020, enda voru lokanir og takmarkanir tíðar í fyrravor vegna kórónuveirunnar. Á tímabilinu mars-apríl 2021 var velta skv. virðisaukaskattskýrslum 18% hærri en á sama tímabili 2020 og 6% hærri en á sama tímabili 2019.

Ef tímabilið mars-apríl 2021 er borið saman við sama tímabil 2019, þá jókst velta verulega skv. virðisaukaskattskýrslum í smásölu, heildsölu að undanskilinni olíverslun og í útflutningsgreinum. Á sama tíma hækkaði gengisvísitala um 10%. Miklar lækkanir voru í öllum greinum tengdum ferðaþjónustu og olíuverslun.

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
  Mars-apríl 2019 Mars-apríl 2020 Mars-apríl 2021 Breyting 2019-2020, % Breyting 2020-2021, % Breyting 2019-2021, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 731,2 657,8 775,1 -10 18 6
Landbúnaður og skógrækt² .. .. .. .. .. ..
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 72,4 68,3 95,2 -6 39 31
C-24 Framleiðsla málma 43,1 42,2 50,4 -2 19 17
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 69,1 66,4 80,0 -4 21 16
D/E Veitustarfsemi 32,3 33,7 36,7 4 9 14
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 53,3 47,5 54,3 -11 14 2
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 24,8 21,7 27,1 -12 25 9
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 47,9 42,8 57,9 -11 35 21
G-4671 Olíuverslun 22,6 15,2 18,5 -33 22 -18
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 59,8 61,2 72,8 2 19 22
G-47 Smásala 75,9 79,6 94,1 5 18 24
H Flutningar og geymsla 63,0 39,7 42,0 -37 6 -33
I55 Rekstur gististaða 12,1 4,3 3,1 -65 -27 -74
I56 Veitingasala og -þjónusta 15,3 8,2 11,6 -46 40 -25
J Upplýsingar og fjarskipti 39,1 45,3 44,4 16 -2 13
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 6,4 3,8 3,7 -41 -2 -42
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 13,0 2,7 1,8 -80 -34 -86
Aðrar atvinnugreinar 78,5 73,0 79,2 -7 9 1
¹ Velta skv. virðisaukaskattskýrslum er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 28. apríl sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 634,0 milljarðar króna í janúar-febrúar 2021 sem var 2,5% lækkun frá sama tímabili árið 2020. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 635,4 milljarðar sem er 2,3% lækkun á milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar