Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi í maí og júní 2014 nam tæpum 583 milljörðum króna sem er 5% aukning miðað við sama tímabili árið 2013. Á síðustu 12 mánuðum hefur veltan aukist mest í námugreftri og vinnslu hráefna úr jörðu, eða sem nemur 15,9% en í þeim flokki er meðal annars vinna við efnistöku og malarvinnsla fyrir steypustöðvar.  Einnig er mikil aukning í rekstri gististaða og veitingastaða og í flokknum byggingastarfsemi og mannvirkjagerð, samanborið við 12 mánuði þar á undan.

Virðisaukaskattsvelta
  maí-júní   júlí-júní  
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
Alls 582.944 611.918 5,0% 3.294.539 3.370.243 2,3%
01/02 Landbúnaður og skógrækt 15.754 14.545 -7,7% 45.604 46.153 1,2%
B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 698 877 25,6% 3.499 4.056 15,9%
03/10.2 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 60.520 59.834 -1,1% 396.054 379.518 -4,2%
C Framleiðsla, án 10.2, fiskvinnslu 105.666 107.464 1,7% 593.843 594.754 0,2%
D/E Veitustarfsemi 23.660 24.335 2,9% 144.770 151.286 4,5%
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 22.889 27.833 21,6% 128.427 148.237 15,4%
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 189.758 199.434 5,1% 1.076.929 1.104.971 2,6%
H Flutningar og geymsla 60.447 61.646 2,0% 352.394 340.878 -3,3%
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 18.362 20.805 13,3% 89.688 103.576 15,5%
J Upplýsingar og fjarskipti 24.492 27.810 13,5% 148.697 157.832 6,1%
L Fasteignaviðskipti og fasteignaleiga 9.443 10.501 11,2% 54.098 59.525 10,0%
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 19.986 21.228 6,2% 112.600 120.354 6,9%
N Önnur leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 13.033 16.062 23,2% 63.766 72.313 13,4%

Talnaefni