Heildareignir einstaklinga á Íslandi árið 2022 voru 10.728 milljarða króna og jukust um 21,4%, eða úr 8.837 milljörðum króna árið 2021, sé leiðrétt miðað við verðlag ársins 2022 nam aukningin 11,8%.

Hlutur fasteigna í heildareignum var 8.362 milljarðar króna og hækkaði að nafnverði um 26,6% milli ára.

Heildarskuldir voru 2.980 milljarðar króna árið 2022 en árið 2021 námu skuldir 2.712 milljarðar króna og er þetta aukning um 9,9%, eða um 1,2% sé það verðlagsleiðrétt.

Meðaltal eigna eintaklinga var 44,3 milljónir króna, á meðan meðalskuldir námu 12,3 milljónum króna. Eigið fé jókst úr 6.125 milljörðum árið 2021 í 7.748 milljarða árið 2022. Aukningin er vegna hækkunar eigna umfram skulda.

Eignir teljast sem allar eignir fjölskyldu, þ.m.t. fasteignir, ökutæki, innistæður í bönkum og verðbréf. Verðmæti fasteigna miðast við fasteignamat og hlutabréf eru á nafnvirði.

Talnaefni