Fleiri fluttust til Íslands en frá landinu á árinu 2021 eða 4.920 einstaklingar. Flutningsjöfnuður eykst því nokkuð frá árinu 2020 þegar aðfluttir umfram brottflutta voru 2.435. Aldrei hefur flutningsjöfnuður íslenskra ríkisborgara verið hærri en árið 2021, þegar 828 fleiri íslenskir ríkisborgarar fluttu til landsins en frá því. Í fyrsta sinn á þessari öld er flutningsjöfnuður íslenskra ríkisborgara jákvæður tvö ár í röð. Þetta gerðist síðast árin 1999 og 2000 og þar áður 1991 og 1992.

Samtals fluttust 10.944 manns til Íslands árið 2021 samanborið við 10.429 á árinu 2020. Alls fluttust 6.024 manns frá landinu á síðasta ári borið saman við 7.994 árið 2020. Ef einungis er litið til erlendra ríkisborgara var flutningsjöfnuður 4.092 manns sem er mikil hækkun miðað við síðasta ár en þó nokkuð lægra en árin þar á undan. Mestur var flutningsjöfnuður erlendra ríkisborgara árið 2017 þegar 7.888 fleiri erlendir ríkisborgara fluttu til landsins heldur en frá því.

Flestir íslenskir ríkisborgarar fluttust til Svíþjóðar
Af þeim 1.569 íslensku ríkisborgurum sem fluttu af landi brott árið 2021 fóru 813 til Danmerkur, Svíþjóðar eða Noregs. Flestir fluttu til Svíþjóðar, eða 367, en næst flestir til Danmerkur eða 238. Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar komu einnig frá þessum löndum eða 1.600 af 2.397. Flestir komu frá Danmörku eða 729.

Flestir erlendir ríkisborgarar fluttust á sama tíma til Póllands eða 1.582 af 4.455. Þaðan komu líka 1.926 erlendir ríkisborgarar á síðasta ári af 8.547.

Rúmlega 38% aðfluttra og brottfluttra á aldursbilinu 20–29 ára
Eins og síðustu ár var fjölmennasti hópur aðfluttra og brottfluttra árið 2021 á aldrinum 20–29 ára. Rúmlega 36% brottfluttra var á þessu aldursbili og einnig rúmlega 39% aðfluttra. Af einstökum árgöngum var 27 ára hópurinn sá fjölmennasti af brottfluttum (301) en 24 ára hópurinn sá fjölmennasti af þeim sem fluttust til landsins eða 538.

Hagstæðasti flutningsjöfnuðurinn innanlands var á Suðurnesjum
Þegar aðeins er horft til flutninga innanlands á milli landshluta voru fjórir landshlutar með hagstæðan flutningsjöfnuð árið 2020. Flutningsjöfnuður var hagstæðastur á Suðurnesjunum en þangað fluttu 398 umfram brottflutta frá öðrum landshlutum. Þar á eftir kom Suðurland með flutningsjöfnuð upp á 390. Einnig var flutningsjöfnuður hagstæður á Norðurlandi eystra (134) og Vesturlandi (24). Í öðrum landshlutum var flutningsjöfnuður neikvæður vegna innanlandsflutninga. Óhagstæðastur var hann á Höfuðborgarsvæðinu (-640), Austurlandi (-113), Vestfjörðum (-106) og Norðurlandi vestra (-87).

Árið 2021 nutu allir landshlutar góðs af flutningum á milli landa enda flutningsjöfnuður þeirra jákvæður. Langflest þeirra 4.920 sem fluttust til Íslands, umfram brottflutta, settust að á höfuðborgarsvæðinu (3.227) en einnig settist stór hópur að á Suðurlandi (459). Þegar litið er til flutninga, bæði innanlands og utan, voru allir landshlutar nema Norðurland vestra (-6) með jákvæðan flutningsjöfnuð árið 2021.

Aðferðir
Hagstofan metur búferlaflutninga á grundvelli upplýsinga um breytingar á lögheimili í íbúaskrá Þjóðskrár. Búferlaflutningar eru gerðir upp á grundvelli skráningardags í þjóðskrá en ekki eftir því hvenær flutningur átti sér stað. Rétt er að hafa í huga að nokkur töf getur orðið á því að erlendir ríkisborgarar sem fá dvalarleyfi séu skráðir í íbúaskrá og að sama skapi getur dregist að þeir einstaklingar sem flytjast af landi brott séu felldir úr íbúaskrá. Sé unnið við skráningu jafnt og þétt yfir árið hefur þetta þó aðeins smávægileg áhrif á heildartölurnar.

Talnaefni
Búferlaflutningar innanlands
Búferlaflutningar milli landa