Hagstofa Íslands hefur birt mannfjöldaspá 2014-2065 sem sýnir stærð og samsetningu mannfjölda í framtíðinni.  Spáin er byggð á endurnýjuðum tölfræðilíkönum fyrir búferlaflutninga, frjósemi og dánartíðni.

Samkvæmt miðspánni er gert ráð fyrir að íbúar verði 446 þúsund árið 2065 bæði vegna fólksflutninga og náttúrulegrar fjölgunar. Til samanburðar var mannfjöldinn 326 þúsund 1. janúar 2014. Í háspánni verða íbúar 531 þúsund í lok spátímabilsins en 377 þúsund samkvæmt lágspánni. 

Spáafbrigðin byggja á mismunandi forsendum um hagvöxt, frjósemishlutfall og búferlaflutninga.


 

Fæddir verða fleiri en dánir á hverju ári spátímabilsins í mið- og háspá. Samkvæmt lágspánni verða dánir hins vegar fleiri en fæddir á hverju ári frá og með árinu 2046. Meðalævi karla og kvenna við fæðingu mun halda áfram að lengjast. Nýfæddar stúlkur árið 2014 geta vænst þess að verða 83,4 ára gamlar en nýfæddir drengir 79,5 ára. Stúlkur sem fæðast árið 2065 geta vænst þess að verða 88,6 ára en drengir 84,3 ára.

Samkvæmt spánni verður fjöldi aðfluttra hærri en fjöldi brottfluttra ár hvert, fyrst og fremst vegna erlendra innflytjenda. Íslendingar sem flytja frá landinu verða áfram fleiri en þeir sem flytja til landsins. Skammtímaspá um búferlaflutninga er byggð á reiknilíkönum tímaraða sem nota efnahagslega og lýðfræðilega þætti. Mynd 2 sýnir öll afbrigði flutningsjöfnuðar (fjöldi aðfluttra umfram brottflutta á hverju ári) og öryggisbil miðspárinnar.


 

Gert er ráð fyrir eftirfarandi breytingum á samsetningu mannfjöldans:

  • Frá árinu 2030 verður árlegur heildarfjöldi karla minni en heildarfjöldi kvenna. Þessi áhrif eru vegna meira langlífis kvenna en karla, en aukinn fjöldi aðfluttra karla umfram kvenna á árunum 2002 til 2006 seinkaði þessari þróun. Hlutfall karla hækkar aftur fyrir eða um árið 2050 vegna hækkandi meðalævilengdar karla.
  • Hlutfall 65 ára og eldri fer yfir 20% af heildarmannfjölda árið 2037 og yfir 25% árið 2062.
  • Frá árinu 2050 mun fólk á vinnualdri (20 til 65 ára) þurfa að styðja við hlutfallslega fleira eldra fólk en yngra.

 

Breyting á aldurssamsetningu mannfjöldans sést mjög vel þegar litið er á aldurspíramídann í upphafi og lok spátímabilsins. Mynd 3 sýnir aldurssamsetningu árin 2014 og 2065 samkvæmt miðspánni.


 

Talnaefni