Rúmlega 44.300 nemendur við nám í grunnskólum
Nemendur í grunnskólum á Íslandi voru 44.336 haustið 2005, auk þess sem 125 börn stunduðu nám í 5 ára bekk. Nemendum hefur fækkað um 175 frá síðastliðnu skólaári. Gera má ráð fyrir að nemendum grunnskóla fari fækkandi næstu árin því þeir árgangar sem eru að hefja grunnskólanám eru fámennari en þeir árgangar sem ljúka munu grunnskólanámi. Núverandi 10. bekkur er fjölmennasti árgangur grunnskólans með alls 4.779 nemendur en í 1. bekk eru 4.123 börn. Alls starfa 4.841 starfsmenn við kennslu og skólastjórnun og eru 10,2 nemendur á bak við hvert stöðugildi kennara. Þessar tölur koma úr gagnasafni Hagstofu Íslands, sem safnar upplýsingum um nemendur í grunnskólum á Íslandi í október ár hvert.

Tæplega 1600 grunnskólabörn hafa erlent tungumál að móðurmáli
Í haust voru 1.594  börn í grunnskólum með annað móðurmál en íslensku og hefur þeim fjölgað um 225 börn frá síðastliðnu skólaári, sem er  rúmlega 16% fjölgun. Um 3,6% allra grunnskólanemenda hafa annað móðurmál en íslensku. Alls hafa 264 börn pólsku sem móðurmál, 173 ensku og 144 tala filippseysk mál. Pólska hefur verið algengasta erlenda móðurmálið í grunnskólum frá haustinu 2002 en árin þar á undan var enska algengasta erlenda móðurmál grunnskólanema.

Allir grunnskólar landsins eru einsetnir
Allir grunnskólar landsins eru nú einsetnir, þ.e. allir nemendur hefja skólastarf að morgni dags. Í gagnasöfnun Hagstofunnar um grunnskóla haustið 1998 voru 42 grunnskólar landsins ekki einsetnir.

Skólaárið 2005-2006 eru 177 grunnskólar starfandi á landinu og hefur þeim fækkað um einn frá árinu áður. Nýir skólar eru 7 talsins en 8 skólar hafa verið lagðir niður eða sameinaðir öðrum grunnskólum frá síðastliðnu skólaári. Haustið 2005 eru 250 nemendur að meðaltali í hverjum grunnskóla. Fjölmennustu grunnskólar landsins eru Árbæjarskóli í Reykjavík (799 nemendur) og Vallaskóli á Selfossi (786 nemendur). Í sex grunnskólum er nemendafjöldinn hærri en 700 nemendur. Grunnskóli Mjóafjarðar er fámennasti grunnskóli landsins með 3 nemendur.

Einkaskólar á grunnskólastigi eru 7 talsins með 472 nemendur, sem er fjölgun um tæp 10% frá síðastliðnu skólaári. Auk þess sækja 118 börn nám í 5 ára bekk í einkaskólum. Að auki starfar ítalskur grunnskóli að Kárahnjúkum með 9 nemendur.

Talnaefni