Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 70,7 milljörðum króna á fyrstu fimm mánuðum ársins 2012 samanborið við 57,3 milljarða á sama tímabili 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 13,4 milljarða eða 23,4% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 45,5 milljarðar og jókst um 16,2% frá sama tíma í fyrra þegar aflaverðmætið nam 39,2 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 24 milljarðar og jókst um 11,4% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 6,8 milljörðum og jókst um 19,4% en verðmæti karfaaflans nam 7,1 milljarði, sem er 38,1% aukning frá fyrstu fimm mánuðum ársins 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 13,1% milli ára og nam 3,4 milljörðum króna í janúar til maí 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 17,1 milljarði króna í janúar til maí 2012, sem er 56,6% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla að verðmæti 13 milljörðum króna samanborið við 8,7 milljarða á fyrstu fimm mánuðum ársins 2011. Einnig var 1,5 milljarða króna aukning í kolmunnaafla, sem nam um 2,5 milljörðum króna árið 2012. Aflaverðmæti flatfisksafla nam um 5,3 milljörðum króna, sem er 8,9% aukning frá janúar til maí 2011.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 37,3 milljörðum króna og jókst um 26,6% miðað við fyrstu fimm mánuði ársins 2011. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 13,1% milli ára og var tæplega 10,2 milljarðar króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam tæpum 20 milljörðum í janúar til maí og jókst um 28% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 2,7 milljörðum króna, sem er 3,7% aukning frá árinu 2011.

Verðmæti afla janúar-maí 2012      
Milljónir króna Maí Janúar–maí Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 10.665,7 12.173,3 57.256,8 70.667,7 23,4
Botnfiskur 8.521,2 8.927,1 39.162,8 45.488,7 16,2
Þorskur 4.471,0 4.232,7 21.559,0 24.013,4 11,4
Ýsa 1.045,1 1.153,2 5.661,2 6.758,3 19,4
Ufsi 963,4 947,4 2.988,6 3.379,2 13,1
Karfi 1.041,3 1.114,0 5.124,9 7.078,7 38,1
Úthafskarfi 112,4 482,7 112,4 482,7 -
Annar botnfiskur 888,0 997,2 3.716,8 3.776,4 1,6
Flatfisksafli 1.371,8 1.385,4 4.908,2 5.343,9 8,9
Uppsjávarafli 0,0 916,9 10.932,3 17.122,1 56,6
Síld 0,0 1,1 304,4 48,4 -84,1
Loðna 0,0 0,0 8.683,6 13.117,4 51,1
Kolmunni 0,0 913,5 151,3 2.478,8 1.538,7
Annar uppsjávarafli 0,0 2,3 1.793,0 1.477,5 -17,6
Skel- og krabbadýraafli 390,4 683,2 1.083,0 1.650,3 52,4
Rækja 194,3 482,9 812,2 1.329,9 63,7
Annar skel- og krabbad.afli 196,1 200,3 270,8 320,5 18,3
Annar afli 382,2 260,7 1.170,5 1.062,7 -9,2

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-maí 2012    
Milljónir króna Maí Janúar–maí Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 10.665,7 12.173,3 57.256,8 70.667,7 23,4
Til vinnslu innanlands 4.448,8 4.989,3 29.465,4 37.294,3 26,6
Í gáma til útflutnings 612,2 560,8 2.608,1 2.705,2 3,7
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 145,5 118,5
Sjófryst 3.259,5 4.253,9 15.601,1 19.962,9 28,0
Á markað til vinnslu innanlands 2.154,5 2.228,0 8.995,7 10.174,3 13,1
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 25,3 72,2 54,9 88,4 61,0
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 165,4 69,1 386,2 324,0 -16,1

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-maí 2012  
Milljónir króna Maí Janúar–maí Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 1.882,8 12.173,3 57.256,8 70.667,7 23,4
Höfuðborgarsvæði 260,2 3.024,1 10.085,6 15.300,9 51,7
Suðurnes 647,0 2.394,9 10.522,6 12.290,0 16,8
Vesturland 275,7 850,0 4.115,1 4.808,8 16,9
Vestfirðir 295,0 748,1 3.074,4 3.568,9 16,1
Norðurland vestra 9,6 1.274,2 3.664,0 4.851,8 32,4
Norðurland eystra 230,7 1.204,4 8.313,9 6.924,2 -16,7
Austurland 105,5 822,6 7.789,4 11.703,9 50,3
Suðurland 32,5 1.267,3 6.938,4 8.368,7 20,6
  Útlönd 26,7 587,6 2.753,6 2.850,6 3,5

Talnaefni