Aflaverðmæti 25 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 25 milljörðum króna fyrstu fjóra mánuði ársins samanborið við 26 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti hefur dregist saman um einn milljarð eða 3,8%. Aflaverðmæti aprílmánaðar nam 6,1 milljarði króna en aflaverðmæti aprílmánaðar 2005 nam 5,7 milljörðum.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok aprílmánaðar tæpir 20 milljarðar króna eða rúmlega milljarði meira en á sama tíma í fyrra. Aflaverðmæti þorsks er nánast óbreytt frá fyrra ári, nam 10,9 milljörðum króna. Verðmæti ýsuafla nam 3,7 milljörðum sem er 5,8% aukning milli ára. Verðmæti ufsaaflans nam 1.200 milljónum og jókst um 38% og aflaverðmæti karfa var 2,8 milljarðar króna sem er 21% meira en 2005. Verðmæti flatfiskaflans jókst um 18% milli ára, nam 1,7 milljarði króna fyrstu fjóra mánuði ársins. Verðmæti uppsjávarafla nam 3,4 milljörðum króna í ár samanborið við 5,6 milljarða í fyrra og nemur samdrátturinn 39%.

Verðmæti afla sem seldur var á fiskmörkuðum fyrstu fjóra mánuðina nam 4,6 milljörðum og jókst um 12% frá árinu 2005. Verðmæti óunnins afla í gáma til útflutnings nam 2,4 milljörðum sem er nánast sama og árið 2005. Aflaverðmæti sjófrystingar nam 7,7 milljörðum sem er 7,7% aukning frá fyrra ári. Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu var 10,2 milljarðar króna og dróst saman um 17% frá fyrra ári.

Verðmæti afla janúar–apríl 2006    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Apríl Janúar–apríl fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–apr.
             
Verðmæti alls 5.698,9 6.111,3 26.085,9 25.097,9 -3,8
             
Botnfiskur 4.759,2 5.126,0 18.788,9 19.823,9 5,5
  Þorskur 2.379,9 2.355,7 10.946,3 10.852,4 -0,9
  Ýsa 1.035,5 956,4 3.542,0 3.745,9 5,8
  Ufsi 267,0 472,2 875,1 1.209,4 38,2
  Karfi 771,6 973,5 2.317,6 2.807,0 21,1
  Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Annar botnfiskur 305,3 368,3 1.107,9 1.209,2 9,1
Flatfiskur 413,5 462,8 1.401,2 1.652,8 18,0
Uppsjávarafli 344,4 407,3 5.615,8 3.448,0 -38,6
  Síld 0,0 0,0 68,9 17,2 -75,1
  Loðna 5,2 0,0 4.746,3 2.134,5 -55,0
  Kolmunni 330,4 407,3 351,3 938,9 167,2
  Annar uppsjávarafli 8,8 0,0 449,4 357,5 -20,5
Skel- og krabbadýraafli 181,6 115,1 278,2 170,8 -38,6
  Rækja 92,9 48,1 185,3 98,0 -47,1
  Annar skel- og krabbad.afli 88,7 67,0 92,8 72,8 -21,6
Annar afli 0,1 0,1 1,7 2,4 38,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–apríl 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Apríl Janúar–apríl fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–apr.
             
Verðmæti alls 5.698,9 6.111,3 26.085,9 25.097,9 -3,8
             
  Til vinnslu innanlands 2.395,2 2.123,7 12.277,5 10.186,7 -17,0
  Í gáma til útflutnings 576,9 674,9 2.377,6 2.375,7 -0,1
  Landað erlendis í bræðslu 20,1 38,9 20,1 38,9 -
  Sjófryst 1.799,1 2.115,5 7.179,7 7.735,6 7,7
  Á markað til vinnslu innanlands 813,6 993,3 3.717,7 4.131,9 11,1
  Á markað, í gáma til útflutnings 56,4 106,7 343,9 435,2 26,6
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 38,8 0,0 78,9 -
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 54,6 25,6 -53,2
  Fiskeldi 9,6 0,0 15,1 6,5 -56,7
  Aðrar löndunartegundir 27,9 19,5 99,7 82,8 -17,0
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–apríl 2006
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Apríl Janúar–apríl fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–apr.
             
Verðmæti alls 5.698,9 6.111,3 26.085,9 25.097,9 -3,8
             
  Höfuðborgarsvæði 1.193,2 1.338,4 4.269,0 4.856,3 13,8
  Suðurnes 1.083,9 1.196,4 5.038,0 4.793,5 -4,9
  Vesturland 191,3 257,4 1.126,9 1.402,1 24,4
  Vestfirðir 325,2 357,9 1.268,9 1.425,0 12,3
  Norðurland vestra 572,3 429,5 1.937,1 1.819,0 -6,1
  Norðurland eystra 603,9 648,5 3.764,2 3.019,2 -19,8
  Austurland 556,2 578,7 3.322,1 2.572,4 -22,6
  Suðurland 592,7 598,9 2.956,2 2.838,5 -4,0
  Útlönd 580,0 705,6 2.403,4 2.371,8 -1,3

¹Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2006 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2005. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni