Aflaverðmæti 18,5 milljarðar króna


Á fyrstu þremur mánuðum ársins nam aflaverðmæti íslenskra skipa af öllum miðum 18,5 milljörðum króna samanborið við 20,4 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti hefur dregist saman um 1,8 milljarða eða 9%. Aflaverðmæti botnfisks er svipað og í fyrra eða 14,4 milljarðar sem er 2,8% aukning. Aflaverðmæti þorsks er einnig nánast óbreytt, nam 8,4 milljörðum og dróst saman um 2,1%. Hins vegar var aflaverðmæti ýsu 2,8 milljarðar sem er 9,7% aukning milli ára Verðmæti ufsaaflans nam rúmum 700 milljónum og jókst um 20% og aflaverðmæti karfa var 1,7 milljarðar króna sem er 12,7% meira en 2005. Verðmæti flatfiskaflans jókst um 12% milli ára, nam 1,1 milljarði króna fyrstu þrjá mánuði ársins. Aflaverðmæti loðnuaflans nam 2,1 milljarði króna í ár samanborið við 4,7 milljarða í fyrra og nemur samdrátturinn 56%.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu var 7,9 milljarðar króna og dróst saman um fimmtung frá fyrra ári. Hins vegar jókst verðmæti afla sem keyptur er á mörkuðum til vinnslu innanlands um 8% milli ára, nam 3,1 milljarði króna. Verðmæti óunnins afla í gáma til útflutnings nam 1,7 milljörðum og dróst saman um 6,2%. Aflaverðmæti sjófrystingar nam 5,4 milljörðum sem er því sem næst sama og árið 2005 (-0,4%). Í ár fór 16% af loðnuaflanum í sjófrystingu samanborið við 6,1% í fyrra og gaf sjófrysting tæplega helming aflaverðmætis loðnu í ár en ríflega fjórðung á sama tíma 2005.

Af einstökum landssvæðum var mest aflaverðmæti tekið til vinnslu á Suðurnesjum eða 3,6 milljarðar sem er 9,9% samdráttur milli ára. Á höfuðborgarsvæðinu var unnið úr afla að verðmæti 3,5 milljarðar króna og jókst verðmætið um 13% frá fyrra ári. Hlutfallslega varð mest aukning á aflaverðmæti sem fór til vinnslu á Vesturlandi eða um 15% en mest dró úr verðmæti afla unnum á Norðurlandi eystra eða um 32%. 

Verðmæti afla janúar–mars 2006    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Mars Janúar–mars fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–mar.
             
Verðmæti alls 7.561,8 7.414,1 20.387,0 18.543,9 -9,0
             
Botnfiskur 5.853,7 6.332,4 14.029,7 14.429,2 2,8
  Þorskur 3.440,5 3.353,0 8.566,5 8.385,9 -2,1
  Ýsa 1.041,0 1.342,5 2.506,5 2.750,5 9,7
  Ufsi 220,3 353,2 608,1 729,2 19,9
  Karfi 829,3 949,4 1.546,0 1.741,9 12,7
  Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Annar botnfiskur 322,7 334,4 802,6 821,7 2,4
Flatfiskur 430,3 328,3 987,7 1.109,2 12,3
Uppsjávarafli 1.192,6 742,6 5.271,4 2.994,0 -43,2
  Síld 0,0 10,4 68,9 17,2 -75,1
  Loðna 773,3 208,7 4.741,1 2.105,8 -55,6
  Kolmunni 21,0 493,7 21,0 513,6 2.349,0
  Annar uppsjávarafli 398,3 29,8 440,5 357,5 -18,9
Skel- og krabbadýraafli 84,7 10,6 96,6 10,6 -89,0
  Rækja 81,7 9,6 92,4 9,7 -89,5
  Annar skel- og krabbad.afli 3,0 0,9 4,2 0,9 -77,2
Annar afli 0,4 0,2 1,7 0,9 -43,9
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–mars 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Mars Janúar–mars fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–mar.
             
Verðmæti alls 7.561,8 7.414,1 20.387,0 18.543,9 -9,0
             
  Til vinnslu innanlands 3.372,8 3.064,8 9.882,4 7.934,2 -19,7
  Í gáma til útflutnings 725,5 875,8 1.800,6 1.688,7 -6,2
  Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Sjófryst 2.322,7 2.064,0 5.380,5 5.361,1 -0,4
  Á markað til vinnslu innanlands 1.010,7 1.248,7 2.904,1 3.136,1 8,0
  Á markað, í gáma til útflutnings 89,9 122,5 287,5 328,5 14,3
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Selt úr skipi erlendis 1,9 0,0 54,6 25,6 -53,2
  Fiskeldi 2,5 2,1 5,4 6,5 20,4
  Aðrar löndunartegundir 35,8 36,3 71,8 63,3 -11,9

 

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–mars 2006
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Mars Janúar–mars fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–mar.
             
Verðmæti alls 7.561,8 7.414,1 20.387,0 18.543,9 -9,0
             
  Höfuðborgarsvæði 1.322,6 1.539,7 3.075,8 3.482,7 13,2
  Suðurnes 1.557,6 1.472,9 3.954,1 3.561,5 -9,9
  Vesturland 369,3 412,2 935,6 1.078,0 15,2
  Vestfirðir 308,5 296,5 943,7 993,6 5,3
  Norðurland vestra 639,6 637,8 1.364,9 1.389,5 1,8
  Norðurland eystra 1.143,8 577,9 3.160,3 2.144,0 -32,2
  Austurland 546,5 803,5 2.765,8 1.993,4 -27,9
  Suðurland 959,6 812,9 2.363,5 2.239,6 -5,2
  Útlönd 714,2 860,8 1.823,4 1.661,6 -8,9


¹Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2006 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2005. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni