FRÉTT ÞJÓÐHAGSREIKNINGAR 14. JÚNÍ 2023

Áætlað er að ráðstöfunartekjur heimilageirans hafi aukist um 8,5% á fyrsta ársfjórðungi 2023 í samanburði við sama tímabil fyrra árs. Ráðstöfunartekjur á mann numu rúmlega 1,26 milljónum króna á ársfjórðungnum og jukust um 4,7% frá sama tímabili í fyrra. Að teknu tilliti til verðlagsþróunar er áætlað að kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann hafi dregist saman um 4,8% á tímabilinu en vísitala neysluverðs hækkaði um 10% á sama tímabili.


Heildartekjur heimilanna jukust um 11,5% á fyrsta ársfjórðungi 2023 samanborið við sama ársfjórðung í fyrra. Sá liður sem vegur hvað þyngst í aukningu heildartekna er launatekjur en þær jukust um 13,4% frá sama ársfjórðungi á síðasta ári. Áætlað er að eignatekjur hafi aukist um 12% frá sama ársfjórðungi í fyrra en áætlað er að vaxtatekjur hafi aukist um 61,8% á tímabilinu.

Lífeyristekjur og félagslegar tilfærslur jukust um 6,6% á fyrsta ársfjórðungi 2023 samanborið við fyrsta ársfjórðung árið 2022. Hækkun lífeyristekna um 18,3% er sá liður sem vegur hvað þyngst í hækkuninni.

Áætlað er að heildargjöld heimilanna hafi aukist um 15,5% á fyrsta ársfjórðungi 2023 samanborið við sama ársfjórðung í fyrra. Skattgreiðslur jukust um 7,7% frá sama ársfjórðungi í fyrra og er áætlað að tryggingagjöld hafi aukist um 14,3% á tímabilinu. Eignagjöld jukust um 58% á fyrsta ársfjórðungi 2023 samanborið við sama ársfjórðung í fyrra. Þar af jukust vaxtagjöld um 60% sem einkum skýrist af mikilli hækkun vaxta.

Ofangreindar niðurstöður eru bráðabirgðaniðurstöður en Hagstofan mun birta endurskoðaðar niðurstöður þegar fyrir liggja endanlegri upplýsingar, meðal annars úr skattframtölum fyrirtækja og einstaklinga.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang thjodhagsreikningar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.