FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 03. NÓVEMBER 2023

Verðmæti þjónustuútflutnings í júlí 2023 er áætlað 111,2 milljarðar króna og að það hafi aukist um 15% frá því í júlí 2022 á gengi hvors árs. Gert er ráð fyrir að útflutningstekjur af ferðalögum hafi verið um 58,6 milljarðar í júlí og að þær hafi aukist um 15% miðað við júlí 2022. Áætlað er að tekjur af samgöngum og flutningum hafi verið 34,2 milljarðar króna í júlí og hafi aukist um 19% miðað við júlí 2022. Verðmæti annarra þjónustuliða í útflutningi er talið hafa verið 18,4 milljarðar í júlí og að það hafi aukist um 7% frá því í júlí árið áður.

Verðmæti þjónustuinnflutnings í júlí er áætlað 56,8 milljarðar króna og að það hafi aukist um 11% frá því í júlí 2022 á gengi hvors árs. Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna ferðalaga Íslendinga erlendis hafi verið 22,3 milljarður í júlí og hafi aukist um 6% samanborið við júlí árið áður. Hvað útgjöld vegna samgangna og flutninga varðar er áætlað að þau hafi verið 10,8 milljarðar í júlí og hafi aukist um 8% samanborið við júlí árið áður. Þá er áætlað að verðmæti annarra þjónustuliða í innflutningi hafi verið 23,6 milljarðar í júlí og að það hafi aukist um 19% frá því í júlí fyrir ári. Þjónustujöfnuður var því jákvæður um 54,4 milljarða króna í júlí.

Gert er ráð fyrir að verðmæti þjónustuútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá ágúst 2022 til júlí 2023, hafi verið 882,7 milljarðar króna og að það hafi aukist um 38% miðað við tólf mánaða tímabilið þar á undan. Á sama tímabili er áætlað að verðmæti þjónustuinnflutnings hafi verið 614,8 milljarðar og hafi aukist um 24% miðað við tólf mánaða tímabilið þar á undan.

Áætlað er að vöruútflutningur í greiðslujöfnuði* hafi verið 63,6 milljarðar króna í júlí 2023 en vöruinnflutningur 104,3 milljarður. Fyrir vikið er gert ráð fyrir að vöruskiptajöfnuður í greiðslujöfnuði hafi verið neikvæður um 40,7 milljarða króna. Verðmæti útflutnings vöru og þjónustu í júlí 2023 er því áætlað 174,7 milljarðar króna og hafi aukist um 1% miðað við sama mánuð 2022. Verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta á sama tíma var 161 milljarður og jókst um 7% miðað við sama mánuð 2022. Því er áætlað að vöru- og þjónustujöfnuður hafi verið jákvæður um 13,7 milljarða í júlí 2023 samanborið við 22 milljarða jákvæðan jöfnuð fyrir sama mánuð 2022.

Gert er ráð fyrir að verðmæti útflutnings vöru- og þjónustuviðskipta hafi verið 1.866,6 milljarðar króna á tólf mánaða tímabilinu ágúst 2022 til júlí 2023 og hafi aukist um 20% miðað við tólf mánuðina þar á undan. Áætlað er að verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta fyrir sama tímabil hafi verið 1.900,3 milljarðar og aukist um 22% miðað við tólf mánuði þar á undan. Því er áætlað að uppsafnaður vöru- og þjónustujöfnuður fyrir umrætt tólf mánaða tímabil hafi verið neikvæður um 33,7 milljarða króna samanborið við 12,6 milljarða neikvæðan jöfnuð fyrir tólf mánuðina þar á undan.

*Samkvæmt stöðlum greiðslujafnaðar og þjóðhagsreikninga.

Talnaefni
Vöru- og þjónustviðskipti
Þjónustuviðskipti

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1156 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.