Vöruskiptajöfnuður

Í ágústmánuði voru fluttar út vörur fyrir 16,6 milljarða króna og inn fyrir 28,2 milljarða króna fob (30,8 milljarða króna cif). Vöruskiptin í ágúst, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 11,6 milljarða króna. Í ágúst 2005 voru vöruskiptin óhagstæð um 14,8 milljarða króna á föstu gengi¹.
Fyrstu átta mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 150,9 milljarða króna en inn fyrir 245,5 milljarða króna fob (266,1 milljarð króna cif). Halli var á vöruskiptunum við útlönd, reiknað á fob verðmæti, sem nam 94,6 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 63,4 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 31,2 milljörðum króna lakari en á sama tíma árið áður.

Útflutningur
Verðmæti vöruútflutnings fyrstu átta mánuði ársins var 8,3 milljörðum eða 5,9% meira á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 55,1% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 1,8% meira en á sama tíma árið áður. Aukning var í útflutningi á ferskum fiski, frystum flökum og söltuðum og/eða þurrkuðum fiski en á móti kom samdráttur í útflutningi fiskimjöls og frystrar rækju. Útfluttar iðnaðarvörur voru 38,0% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 19,4% meira en á sama tíma árið áður, aðallega vegna hækkandi álverðs. Á móti kom samdráttur í útflutningi á kísiljárni. Einnig varð samdráttur í útflutningi skipa og flugvéla.
 
Innflutningur

Verðmæti vöruinnflutnings fyrstu átta mánuði ársins var 39,5 milljörðum fob eða 19,2% meira á föstu gengi¹ en árið áður. Rúman helming af þeirri aukningu, eða 21,1 milljarð, má rekja til aukins innflutnings á fjárfestingarvöru sem jókst um 45,8%. Innflutningur hrá- og rekstrarvara jókst um 33,7%, eða um 16,7 milljarða. Verðhækkun á eldneyti og smurolíu leiddi til 16,7% aukningar, eða um 3,0 milljarða. Innflutningur á neysluvöru, annarrar en mat- og drykkjarvöru, jókst um 11,3% eða 3,6 milljarða en hverfandi aukning varð í innflutningi á mat- og drykkjarvöru. Aftur á móti dróst innflutningur á flutningatækjum saman um 11,4%, eða um 5,2 milljarða, aðallega vegna minni flugvélainnflutnings.

Vöruskiptin við útlönd janúar–ágúst 2006
Millj. kr á gengi ársins 2006 Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, %  Janúar-ágúst
Ágúst  Janúar-ágúst
  2005 2006 2005 2006
Útflutningur alls fob 16.448 16.606 142.583 150.930 5,9
Innflutningur alls fob 31.271 28.227 205.996 245.525 19,2
Vöruskiptajöfnuður -14.823 -11.621 -63.412 -94.596 ·

Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–ágúst 2005 og 2006
Millj. kr. á gengi hvors árs Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-ágúst
ágúst Janúar-ágúst
  2005 2006 2005 2006
Útflutningur alls fob 14.395,5 16.606,1 130.966,4 150.929,5 5,9
Sjávarafurðir 8.366,3 9.552,5 74.979,0 83.126,8 1,8
Landbúnaðarvörur 82,7 182,8 2.235,5 2.352,4 -3,3
Iðnaðarvörur 5.585,7 6.580,3 44.073,4 57.301,9 19,4
Aðrar vörur 360,8 290,5 9.678,6 8.148,5 -22,7
Innflutningur alls fob 27.368,1 28.226,7 189.212,3 245.525,3 19,2
Matvörur og drykkjarvörur 1.609,0 1.892,0 13.051,2 14.468,1 1,8
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 6.654,3 9.203,0 45.460,6 66.185,5 33,7
Eldsneyti og smurolíur 1.803,8 1.622,7 16.674,0 21.178,9 16,7
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 7.652,6 7.209,7 42.255,0 67.095,8 45,8
Flutningatæki 5.543,9 3.261,8 42.188,4 40.699,1 -11,4
Neysluvörur ót.a. 4.074,7 5.009,6 29.381,3 35.614,0 11,3
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 29,7 27,9 201,8 283,9 29,2
Vöruskiptajöfnuður -12.972,6 -11.620,7 -58.245,9 -94.595,7 ·

¹ Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 8,9% hærra mánuðina janúar–ágúst 2006 en sömu mánuði fyrra árs.
Í ágúst 2006 var meðalverð erlends gjaldeyris 14,3% hærra en í ágúst árið áður.

Mánaðarlegar tölur um utanríkisverslun líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta tölur fyrri mánaða árs breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar tölur fyrir hvert ár eru gefnar út í febrúar næsta ár á eftir.

Talnaefni