Vöruskiptajöfnuður
Allt árið 2005 voru fluttar út vörur fyrir 194,4 milljarða króna en inn fyrir 288,9 milljarða króna fob. Halli var á vöruskiptunum við útlönd sem nam 94,5 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 33,9 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 60,6 milljörðum króna lakari árið 2005 en árið 2004.
Í desembermánuði voru fluttar út vörur fyrir 13,7 milljarða króna og inn fyrir 23,1 milljarð króna fob. Vöruskiptin í desember voru því óhagstæð um 9,4 milljarða króna en í desember árið áður voru þau óhagstæð um 3,7 milljarða króna á föstu gengi¹.

Útflutningur
Allt árið 2005 var heildarverðmæti vöruútflutnings 12,7 milljörðum eða 7% meira á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 57% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 0,8% (0,9 milljörðum) meira en á sama tíma árið áður. Stærstu liðir útfluttra sjávarafurða voru fryst fiskflök, saltaður og/eða þurrkaður fiskur og ferskur fiskur. Útflutningur á frystum heilum fiski og ferskum fiski jókst en á móti kom samdráttur í útflutningi á frystri rækju og fiskimjöli. Útfluttar iðnaðarvörur voru 34% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 4,7% (3 milljörðum) meira en árið áður. Ál vó þyngst í útflutningi iðnaðarvöru. Aukningu útfluttra iðnaðarvara má einna helst rekja til aukningar útflutnings á áli en á móti kom samdráttur í útflutningi lyfja og lækningatækja. Sala á skipum og flugvélum til útlanda jókst umtalsvert á árinu.
 
Innflutningur
Heildarverðmæti vöruinnflutnings árið 2005 var 73,3 milljörðum eða 34% meira á föstu gengi¹ en árið áður. Stærstu liðir innflutnings 2005 voru hrá- og rekstrarvara með 24% hlutdeild, fjárfestingarvara með 23% hlutdeild og flutningatæki með 20% hlutdeild. Aukning varð í flestum liðum innflutnings. Af einstökum liðum varð mest aukning, í krónum talið, í innflutningi á flutningatækjum, 62,1% (22,3 milljarðar), sérstaklega fólksbílum, flugvélum og flutningatækjum til atvinnurekstrar, fjárfestingarvöru, 41,7% (19,8 milljarðar) og hrá- og rekstrarvöru, 26% (14,3 milljarðar). Að öðru leyti má rekja aukninguna til neysluvöru og eldsneytis og smurolíu.

Vöruskiptin við útlönd janúar–desember 2005
Millj. kr á gengi ársins 2005 Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, %  Janúar-desember
desember  Janúar-desember
  2004 2005 2004 2005
Útflutningur alls fob 15.431 13.690 181.650 194.355 7,0
Innflutningur alls fob 19.113 23.070 215.568 288.895 34,0
Vöruskiptajöfnuður -3.683 -9.381 -33.918 -94.540  


Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–desember  2004 og 2005
Millj. kr. á gengi hvors árs Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-desember
desember Janúar-desember
  2004 2005 2004 2005
Útflutningur alls fob 16.891,8 13.689,6 202.373,0 194.355,3 7,0
Sjávarafurðir 10.426,3 7.855,5 121.745,7 110.130,1 0,8
Landbúnaðarvörur 392,2 333,6 4.261,3 3.759,6 -1,7
Iðnaðarvörur 5.452,0 4.815,9 71.073,5 66.775,8 4,7
Aðrar vörur 614,6 684,6 5.292,5 13.689,7 ·
Innflutningur alls fob 20.923,1 23.070,1 240.160,0 288.894,8 34,0
Matvörur og drykkjarvörur 1.818,3 1.761,8 20.831,4 19.720,5 5,5
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 4.857,6 5.582,4 61.085,6 69.103,6 26,0
Eldsneyti og smurolíur 639,9 288,3 21.858,6 27.028,2 37,8
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 4.360,6 7.068,4 52.823,7 67.199,4 41,7
Flutningatæki 5.368,7 4.292,5 40.013,2 58.204,7 62,1
Neysluvörur ót.a. 3.853,7 4.057,7 43.317,9 47.335,0 21,7
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 24,2 19,0 229,6 303,3 47,2
Vöruskiptajöfnuður -4.031,3 -9.380,5 -37.787,0 -94.539,5 ·

¹ Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 10,2% lægra mánuðina janúar–desember 2005 en sömu mánuði fyrra árs.
Í desember 2005 var meðalverð erlends gjaldeyris 8,6% lægra en í desember árið áður.

Talnaefni