Starfandi fólki fjölgaði um 7.800 og atvinnuþátttakan var 85,1%

Fjöldi starfandi á öðrum ársfjórðungi 2006 var 171.600 manns og fjölgaði um 7.800 frá sama tíma ári áður. Á vinnumarkaði voru alls 178.700 manns sem jafngildir 85,1% atvinnuþátttöku. Atvinnuþátttaka karla var 89,8% en kvenna 80,1%. Til þeirra sem eru á vinnumarkaði teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir.

Á öðrum ársfjórðungi 2005 mældist atvinnuþátttaka 83,5%. Hjá körlum var atvinnuþátttaka 88,0% en 78,9% hjá konum. Fólki á vinnumarkaði fjölgaði um 9.800 manns frá öðrum fjórðungi fyrra árs til jafnlengdar á þessu ári, mest í aldurshópnum 25-54 ára eða um 6.300 manns.


 

Vinnutími 42,1 klst. á viku
Á öðrum ársfjórðungi 2006 var meðalfjöldi vinnustunda 42,1 klst. hjá þeim sem voru við vinnu í viðmiðunarvikunni, 47,3 klst. hjá körlum en 35,7 klst. hjá konum.

Á öðrum ársfjórðungi 2005 var fjöldi vinnustunda 43,1 klst., 48,6 klst. hjá körlum en 36,4 klst. hjá konum.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi  
    03-2. ársfj. 04-2. ársfj. 05-2. ársfj. 06-2. ársfj.
Atvinnuþátttaka Hlutfallstölur 84,1 82,6 83,5 85,1
Atvinnuleysi Hlutfallstölur 4,1 4,0 3,0 4,0
Vinnuafl Áætlaður fjöldi 166.600 164.600 168.900 178.700
Starfandi Áætlaður fjöldi 159.800 158.000 163.800 171.600
Atvinnulausir Áætlaður fjöldi 6.800 6.600 5.000 7.200
Heildarvinnutími Klukkustundir 41,9 42,2 43,1 42,1

Atvinnuleysi 4,0%
Á öðrum ársfjórðungi 2006 voru að meðaltali 7.200 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 4,0% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 3,9% hjá körlum en 4,1% hjá konum. Þegar litið er til aldurs var atvinnuleysið mest meðal fólks á aldrinum 16-24 ára, eða 12,7%.

Á öðrum ársfjórðungi 2005 mældist atvinnuleysi 3,0%. Atvinnuleysi karla var þá 2,8% en 3,2% hjá konum. Atvinnuleysi var mest meðal fólks á aldrinum 16-24 ára eða 8,5%.

Atvinnulausir teljast þeir sem ekki hafa atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið vinnu sem hefst innan 3 mánaða.


Meirihluti atvinnulausra voru námsmenn
Eins og á undanförnum árum þá eykst atvinnuleysi milli fyrsta og annars ársfjórðungs. Skýrist það að mestum hluta af námsmönnum sem eru í atvinnuleit og geta hafið störf innan tveggja vikna frá viðmiðunarviku könnunarinnar. Af þeim sem voru atvinnulausir á öðrum ársfjórðungi 2006 voru 3.900 jafnframt í námi, eða 54,7% þeirra sem voru atvinnulausir.

 


38,6% höfðu leitað að vinnu í innan við einn mánuð og 28,5% höfðu fengið vinnu sem hefst síðar
Af þeim sem voru atvinnulausir á öðrum ársfjórðungi 2006 voru 2.000 búnir að finna vinnu sem hefst síðar, eða 28,5%, 2.800 manns, eða 38,6% voru búnir að leita skemur en einn mánuð að vinnu og 700 manns, eða 10,3% voru búnir að leita lengur en 6 mánuði.
 

Atvinnulausir eftir lengd atvinnuleitar          
03-2. ársfj. 04-2. ársfj. 05-2. ársfj. 06-2. ársfj.
  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %
Atvinnulausir 6.800 100,0 6.600 100,0 5.000 100,0 7.200 100,0
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar 1.000 15,0 1.400 21,0 1.500 28,9 2.000 28,5
Innan við einn mánuður 2.400 35,4 2.100 31,0 1.400 28,5 2.800 38,6
1 - 2 mánuðir 1.100 16,7 1.100 16,8 900* 17,0* 1.200 16,7
3 til 5 mánuðir 1.400 20,4 700* 10,5* 500* 9,1* 400* 5,9*
6 mánuðir eða lengur 800* 12,6* 1.400 20,7 800* 16,5* 700* 10,3*
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað

Framkvæmd
Frá og með ársbyrjun 2003 hefur Hagstofan framkvæmt samfellda vinnumarkaðsrannsókn sem gefur niðurstöður fyrir hvern ársfjórðung. Annar ársfjórðungur 2006 nær til 13 vikna, frá 3. apríl til 2. júlí 2006. Heildarúrtakið var 3.921 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið vera 3.821 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 3.128 einstaklingum sem jafngildir 81,9% endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri.

Talnaefni