Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands er áætlað að 209.700 manns á aldrinum 16–74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í júní 2018, en það jafngildir 84,0% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 203.200 starfandi og 6.400 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 81,5% en hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,1%.

Samanburður mælinga fyrir júní 2017 og 2018 sýnir að vinnuaflið jókst um 3.900 manns en hlutfall þess af mannfjölda lækkaði um 1,4 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 2.100 manns og hlutfall þeirra af mannfjölda lækkaði um 2,1 prósentustig.

Atvinnulausir voru um 1.700 fleiri en í júní árið 2017 og hlutfall þeirra jókst um 0,8 prósentustig. Alls voru 39.800 utan vinnumarkaðar í júní 2018 og hafði þeim fjölgað um 4.800 manns frá því í júní 2017 þegar þeir voru 35.000.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, júní 2018

Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,2; karlar ±1,6; konur ±2,1.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi var 3,4% í júní 2018
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 201.200 í júní 2018. Atvinnuþáttaka var því 80,9% í júní, og minnkaði um 0,2 prósentustig frá því í maí. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í júní var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 6.900 eða 3,4%.

Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í maí 2018 var 78,1%, sem er 1,6 prósentustigum lægra en það var í maí.
Niðurstöður árstíðaleiðréttingarinnar um samanburð atvinnuleysis á milli síðustu mælinga ber að taka með fyrirvara. Nokkrar sveiflur má sjá hvort tveggja í mælingunni sjálfri og í árstíðaleiðréttum tölum, sérstaklega meðal ungs fólks á aldrinum 16–24 ára. Við slíkum árstíðarbundnum sveiflum er þó að búast þar sem þessi hópur fer jafnan í atvinnuleit að vori þegar skóla lýkur. Líkanið sem unnið er með gerir ráð fyrir að í venjulegu ári sé mæling á atvinnuleysi í maí nokkru hærra en það mælist í júní. Hins vegar þá mældist atvinnuleysi nánast það sama fyrir maí og júní. Þetta hefur þau áhrif að líkanið gerir ráð fyrir lægra atvinnuleysi í maí en það var í raun.

Þrátt fyrir þennan fyrirvara þá sýnir leitni hlutfalls þeirra sem eru utan vinnumarkaðar, starfandi og atvinnuleysis síðustu sex mánaða að almennt standa vinnumarkaðstölurnar nánast í stað. Því má enn segja að íslenskur vinnumarkaður sé nokkuð stöðugur og í takti við útgefnar vinnumarkaðstölur seinustu 6 mánuði.

Framkvæmd
Vinnumarkaðsrannsóknin í júní 2018 nær til fjögurra vikna, frá 4. júní til og með 1. júlí. Í úrtak völdust af handahófi 1.535 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.506 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 994 einstaklingum en það jafngildir 66,0% svarhlutfalli.

Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna mælinga fyrir maí 2018 um atvinnuþátttöku eru ±2,2 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,3 prósentustig og atvinnuleysi ±1,3 prósentustig. Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í júní — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2016 (±95%)  2017 (±95%)  2018 (±95%) 
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 85,2 2 85,5 2,1 84,0 2,2
Hlutfall starfandi 83,4 2,2 83,5 2,2 81,5 2,3
Atvinnuleysi 2,2 1 2,3 1,3 3,1 1,3
Vinnustundir 41,9 1,3 41,6 1,2 41,6 1,1
Vinnuafl 200.800 4.800 205.800 5.000 209.700 5.400
Starfandi 196.400 5.100 201.100 5.400 203.200 5.900
Atvinnulausir 4.400 2.000 4.700 2.200 6.400 2.700
Utan vinnumarkaðar 34.800 4.800 35.000 5.000 39.800 5.400
Áætlaður mannfjöldi 235.600 240.800 249.500
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
  jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 maí.18 jún.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,9 81,0 82,1 82,4 81,0 80,9
Hlutfall starfandi 80,0 78,9 80,3 79,3 79,7 78,1
Atvinnuleysi 3,5 2,6 2,2 3,7 1,6 3,4
Vinnustundir 40,0 39,3 40,0 40,6 38,7 39,5
Vinnuafl 205.200 200.600 204.600 203.000 200.900 201.200
Starfandi 198.100 195.500 200.000 195.500 197.600 194.300
Atvinnulausir 7.200 5.100 4.500 7.500 3.300 6.900
Utan vinnumarkaðar 42.300 47.100 44.500 43.500 47.000 47.600
Áætlaður mannfjöldi 247.500 247.700 249.100 246.500 247.900 248.800
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
  jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 maí.18 jún.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,1 82,0 82,0 82,0 82,0 81,9
Hlutfall starfandi 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6
Atvinnuleysi 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8
Vinnustundir 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9
Vinnuafl 202.300 202.500 202.500 202.600 202.700 202.700
Starfandi 196.200 196.500 196.500 196.700 196.800 196.900
Atvinnulausir 6.100 6.000 6.000 5.900 5.900 5.800
Utan vinnumarkaðar 44.200 44.300 44.300 44.400 44.500 44.700
Áætlaður mannfjöldi 246.500 246.800 246.800 247.000 247.200 247.400

Talnaefni