FRÉTT VINNUMARKAÐUR 23. JÚLÍ 2020

Áætlað er að 217.200 (± 6.200) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í júní 2020 samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands en það jafngildir 83,1% (± 2,4) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu er áætlað að 209.500 (± 4.900) hafi verið starfandi en 7.700 (± 2.500) án vinnu og í atvinnuleit. Áætlað hlutfall starfandi af mannfjölda var 80,2% (± 2,3) og hlutfall atvinnulausra 3,5% (± 1,1).

Mælt atvinnuleysi í júní 2020 lækkaði frá maí þegar það mældist 9,9%. Ef mælingar á atvinnuleysi í júní 2020 eru bornar saman við mælingar í júní frá fyrri árum má sjá að atvinnuleysi nú er svipuð því sem var fyrir ári síðan þegar það var 3,2% en milli áranna 2015 til 2018 var mælt atvinnuleysi í júní á bilinu 2,2 til 3,1%. Mæld atvinnuþátttaka í júní 2020 var heldur lægri en hefur verið síðustu ár í júní og sérstaklega hjá ungu fólki á aldrinum 16 – 24 ára. Þess ber þó að gæta að hlutfall atvinnuþátttöku er enn hátt meðal ungs fólks eða 91,3%. Til samanburðar var atvinnuþátta ungs fólks 94,3% í júní 2019 og 92,7% í júní 2018.

Samkvæmt árstíðarleiðréttum tölum var fjöldi atvinnulausra í júní 8.300 eða um 4,1% af vinnuaflinu. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka var 80,1% og árstíðarleiðrétt hlutfall starfandi 75,5%. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka jókst um hálft prósentustig og hlutfall starfandi hækkaði um 2,7 prósentustig borið saman við maí 2020. Árstíðarleiðréttur meðalfjöldi unninna stunda í júní var 36,9 sem er hækkun um 0,2 stundir frá maí.

Árstíðarleiðrétt leitni atvinnuleysis síðustu 6 mánaða hækkaði úr 3,7% í janúar 2020 í 4,5% í júní. Leitni hlutfalls starfandi hækkaði um 1 prósentustig milli mánaða og er nú 0,3 prósentustigum hærri en hún var í janúar á þessu ári.

Rétt er að benda á að árstíðarleiðréttar tölur geta verið ónákvæmar við óvenjulegar aðstæður líkt og nú eru á vinnumarkaði. Árstíðarleiðréttar tölur gera ráð fyrir almennum árstíðarbundnum sveiflum á vinnumarkaði, til dæmis auknum fjölda atvinnulausra að vori þegar námsmenn hefja leit að sumarvinnu, en slíkar leiðréttingar duga skammt þegar óvæntir og einstakir atburðir hafa áhrif á atvinnustöðu fólks. Því er mikilvægt að horfa frekar til óleiðréttra mælinga við mat á skammtímaáhrifum.

Allar fjöldatölur eru vigtaðar eftir aldri og kyni og námundaðar að næsta hundraði.

Mikilvægt er að hafa í huga að um er að ræða bráðabirgðatölur sem verða endurskoðaðar þegar ársfjórðungi lýkur. Vísbendingar eru um brottfallsskekkju í niðurstöðunum sem lýsa sér í því að einstaklingar sem fengu greiddar atvinnuleysisbætur í júní voru ólíklegri til að svara spurningalista rannsóknarinnar heldur en þeir sem ekki fengu greiddar þess háttar bætur. Þetta kann að leiða til vanmats á atvinnuleysi fyrir júnímánuð.

Tafla 1. Vinnumarkaður í júní — óleiðrétt mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2018 (±95%)2019 (±95%)2020 (±95%)
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 84,0 2,4 84,0 2,3 83,1 2,4
Hlutfall starfandi 81,5 2,4 81,4 2,6 80,2 2,3
Atvinnuleysi 3,1 1,0 3,2 1,1 3,5 1,1
Vinnustundir 42 1,0 41,0 1,4 39,2 1,1
Vinnuafl 209.700 5.900 216.000 6.000 217.200 6.200
Starfandi 203.200 4.900 209.100 5.400 209.500 4.900
Atvinnulausir 6.400 2.000 6.800 2.400 7.700 2.500
Utan vinnumarkaðar 39.800 5.800 41.100 5.900 44.100 5.500
Áætlaður mannfjöldi 249.500 257.100 261.300

Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
 jan.20feb.20mar.20apr.20maí.20jún.20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 81,0 80,4 79,0 75,4 79,5 80,1
Hlutfall starfandi 78,0 77,5 76,9 70,2 72,8 75,5
Atvinnuleysi 3,4 5,0 3,3 5,3 5,9 4,1
Vinnustundir 39,6 39,4 38,4 37,3 36,7 36,9
Vinnuafl 208.700 208.500 208.300 195.400 203.700 209.400
Starfandi 202.700 199.600 202.200 183.200 190.500 197.900
Atvinnulausir 7.000 10.300 5.900 11.300 14.300 8.300
Utan vinnumarkaðar 50.400 51.000 53.300 61.700 55.400 53.700
Áætlaður mannfjöldi 259.100 259.600 261.800 258.500 259.500 262.100

Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
 jan.20feb.20mar.20apr.20maí.20jún.20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 80,9 81,1 80,1 80,1 79,9 79,9
Hlutfall starfandi 77,9 77,6 77,0 77,0 77,2 78,2
Atvinnuleysi 3,7 4,0 3,6 4,1 4,5 4,5
Vinnustundir 40,0 39,8 39,5 37,5 37,3 36,8
Vinnuafl 209.400 209.300 209.000 206.900 207.100 208.400
Starfandi 202.600 201.000 202.000 198.500 196.300 199.300
Atvinnulausir 7.300 8.100 7.500 8.500 9.200 9.000
Utan vinnumarkaðar 49.700 50.300 52.200 56.400 56.700 55.000
Áætlaður mannfjöldi 259.200 259.600 261.800 260.600 259.900 262.000

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir júní 2020 ná til fjögurra vikna, frá 1. júní til og með 28. júní. Í úrtak völdust af handahófi 1.534 einstaklingur á aldrinum 16-74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.499 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 966 einstaklingum sem jafngildir 64,4% svarhlutfalli.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.