Árið 2013 fengu 8.042 heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hafði heimilum sem þáðu slíkar greiðslur fjölgað um 306 (4,0%) frá árinu áður. Árið 2012 fjölgaði heimilum hins vegar aðeins um 21 (0,3%) milli ára en hafði fjölgað að jafnaði um 860 árin á undan. Af þeim heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2013 voru einstæðir barnlausir karlar (45,5% heimila) og einstæðar konur með börn (26% heimila) fjölmennustu hóparnir. Árið 2013 voru tæplega 45% viðtakenda fjárhagsaðstoðar atvinnulausir og af þeim tæplega tveir þriðju án bótaréttar, alls 2.413 einstaklingar.

Á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2013 bjuggu 13.130 einstaklingar eða 4,0% þjóðarinnar, þar af voru 4.421 barn (17 ára og yngra) eða 5,5% barna á þeim aldri. Árið 2012 bjuggu 12.586 einstaklingar eða 3,9% þjóðarinnar á slíkum heimilum, þar af voru 4.190 börn eða 5,3% barna.

Árið 2013 nutu 8.387 heimili félagslegrar heimaþjónustu. Rúmlega fjögur af hverjum fimm þessara heimila voru heimili aldraðra eða 6.893 (82,2%) og hafði þeim fjölgað um 93 (1,4%) frá árinu 2012. Á þessum heimilum aldraðra bjuggu 8.655 einstaklingur og jafngildir það 20,2% landsmanna 65 ára og eldri. Í Reykja¬vík naut tæplega fjórðungur (23,7%) 65 ára og eldri félagslegrar heimaþjónustu. Meðalfjöldi vinnustunda við heimaþjónustu á heimili árið 2013 var 112 (2,4 stundir á viku) og hafði þeim fækkað um tvær frá árinu á undan. Um 38% vinnu-stunda voru eingöngu við þrif, en í öðrum tilvikum var einnig um persónulega þjónustu að ræða.

Árið 2013 nutu 2.030 börn dagvistar á einkaheimilum og hafði þeim fjölgað um 85 (4,4%) frá árinu á undan. Alls voru rúm 7% barna 0 til 5 ára í slíkri dagvistun árið 2013. Tæp 5% allra barna á fyrsta ári voru í dagvistun á einkaheimili og tæp 40% eins árs barna, en það eru börn sem ekki hafa náð leikskólaaldri.


Félagsþjónusta sveitarfélaga 2013 - Hagtíðindi

Talnaefni