FRÉTT FERÐAÞJÓNUSTA 30. SEPTEMBER 2021

Greiddum gistinóttum á öllum tegundum gististaða í ágúst 2021 fjölgaði um 84% samanborið við ágúst árið á undan. Þar af fjölgaði gistinóttum á hótelum um 149%, um 78% á gistiheimilum og um 67% á öðrum tegundum skráðra gististaða (tjaldsvæðum, orlofshúsum o.s.frv.). Í samanburði við ágúst 2019 hefur gistinóttum hins vegar fækkað um 27%. Þar af nemur fækkunin um 16% á hótelum, 7% á gistiheimilum og 13% á öðrum tegundum gististaða.

Greiddar gistinætur ferðamanna á öllum gististöðum voru um 1.089.000 í ágúst en þær voru um 591.000 í sama mánuði árið áður. Íslenskar gistinætur voru um 41% gistinátta, eða um 450.000, en erlendar 59% eða 639.000. Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru um 629.000 (þar af 439.000 á hótelum) og um 461.000 á öðrum tegundum skráðra gististaða (tjaldsvæðum, orlofshúsum o.s.frv.).

Framboð hótelherbergja í ágúst jókst um 17% frá ágúst 2020. Herbergjanýting á hótelum var 76,3% og jókst um 40,0 prósentustig frá fyrra ári.

Gistinætur á hótelum í ágúst voru 439.100 og jókst hótelgisting í mánuðinum í öllum landshlutum. Mest var hlutfallsleg aukning á Suðurnesjum þar sem gistinætur tæplega fjórfölduðust og á höfuðborgarsvæðinu þar sem þær rúmlega þrefölduðust.

Gistinætur, framboð og nýting á hótelum
  Ágúst September - ágúst
Gistinætur á hótelum20202021%2019-20202020-2021%
Alls176.711439.142149%2.830.5421.429.365-50%
Höfuðborgarsvæði53.997185.882244%1.532.363565.598-63%
Suðurnes10.25239.574286%222.498136.393-39%
Vesturland og Vestfirðir21.34135.38366%178.820130.977-27%
Norðurland37.12455.70350%244.161211.842-13%
Austurland14.32920.88246%83.87658.431-30%
Suðurland39.668101.718156%568.824326.124-43%
Þjóðerni
Íslendingar92.628120.18330%581.888636.9549%
Erlendir gestir84.083318.959279%2.248.654792.411-65%
 
  Herbergjafjöldi á hótelum í ágúst Herbergjanýting hótela í ágúst
Framboð og nýting hótelherbergja20202021%20202021prst
Alls8.66610.17817%36,3%76,3%40,0
Höfuðborgarsvæði3.5544.36323%28,6%78,0%49,3
Suðurnes67592537%23,7%71,8%48,1
Vesturland og Vestfirðir8529107%43,5%65,6%22,1
Norðurland1.1331.2409%58,6%79,4%20,8
Austurland4214394%58,5%83,1%24,6
Suðurland2.0312.30113%33,8%76,2%42,4

Gistinætur Íslendinga voru 120.200, eða 27% af hótelgistinóttum, á meðan erlendar gistinætur voru 319.000 (73%). Erlendar gistinætur tæplega fjórfölduðust á meðan íslenskar jukust um 30%.

Á tólf mánaða tímabili, frá september 2020 til ágúst 2021, var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 1.429.000 sem er 50% fækkun frá sama tímabili ári áður. Mest var fækkunin á höfuðborgarsvæðinu eða 63%.

Landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands fór aftur af stað í júní eftir nokkurt hlé. Í undirbúningi er að endurmeta aðferðafræði við áætlun gistinátta utan hefðbundins gistináttamarkaðar og er ráðgert að taka upp áætlun á fjölda gistinátta á stöðum sem miðla heimagistingu í gegnum Airbnb og svipaðar síður að nýju á komandi vetri.

Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.

Allar tölur fyrir 2021 eru bráðabirgðatölur nema gistináttatölur hótela þar sem bráðabirgðatölur eru fyrir ágúst 2021. Áætlun fyrir aðrar tegundir gististaða en hótel er um þessar mundir háð meiri óvissu en vanalega fyrir tilstilli örra breytinga á framboði og nýtingu og því er rétt að taka þeim tölum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur liggja fyrir.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1000 , netfang gistiskyrslur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.