Heildarfjöldi greiddra gistinátta í janúar síðastliðnum dróst saman um 1,7% samanborið við janúar 2019 sem skýrist fyrst og fremst af 41% fækkun gistinátta á stöðum sem miðla gistingu í gegnum Airbnb og svipaðar síður. Gistinóttum á hótelum fjölgaði hins vegar um 7% á meðan 10% aukning var á gistiheimilum. Á öðrum tegundum gististaða (farfuglaheimilum, orlofshúsum o.s.frv.) fjölgaði gistinóttum um 13%.

Greiddar gistinætur ferðamanna á öllum gististöðum voru um 495.000 í janúar síðastliðnum en þær voru um 503.000 í sama mánuði árið áður. Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru um 346.000, þar af 291.600 á hótelum. Gistinætur í íbúðagistingu, farfuglaheimilum o.þ.h. voru um 87.000 og um 61.000 á stöðum sem miðla gistingu í gegnum vefsíður á borð við Airbnb.

Tölur um fjölda gistinátta á hótelum, gistiheimilum og öðrum tegundum gististaða byggja á innsendum gögnum frá gististöðum og er fjöldi gistinátta áætlaður fyrir þá gististaði sem ekki hafa skilað inn tölum. Skil frá hótelum eru að jafnaði mjög góð og bárust t.d. tölur frá 88% hótela fyrir janúar 2020. Tölur um fjölda gistinátta sem miðlað er í gegnum vefsíður á borð við Airbnb byggjast á svörum úr Landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands og er óvissa við það mat hærri en við mat á fjölda gistinátta frá hefðbundnum gististöðum.

Gistinóttum á hótelum fjölgaði um 7%
Gistinætur á hótelum í janúar síðastliðnum voru 291.600, sem er 7% aukning frá sama mánuði árið áður. Gistinóttum á hótelum á Norðurlandi fækkaði um 29% en þeim fjölgaði á öðrum landsvæðum. Um 68% allra hótelgistinátta voru á höfuðborgarsvæðinu, eða 198.100.

Gistinætur á hótelum
  Janúar   Febrúar-janúar  
2019 2020 % 2018-2019 2019-2020 %
Alls272.066291.58274.454.4804.543.6612
Höfuðborgarsvæði187.315198.10962.573.6682.518.350-2
Suðurnes23.71127.64017312.304403.60029
Vesturland og Vestfirðir7.8829.06215247.298246.7320
Norðurland10.1507.219-29321.370334.1464
Austurland1.6552.45048102.630119.17916
Suðurland41.35347.10214897.210921.6543
Þjóðerni
Íslendingar23.87230.42627455.463440.898-3
Erlendir gestir248.194261.15653.999.0174.102.7633

Á 12 mánaða tímabili, frá febrúar 2019 til janúar 2020, var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 4.544.000 sem er 2% aukning miðað við sama tímabil árið áður.

Herbergjanýting á hótelum í janúar 2019 var 49,1% og féll um 0,9 prósentustig frá fyrra ári. Á sama tíma hefur framboð gistirýmis aukist um 8,9% mælt í fjölda herbergja. Nýtingin í janúar var best á höfuðborgarsvæðinu, eða 66,2%.

Framboð og nýting hótelherbergja í janúar
  Herbergjafjöldi á hótelum í janúar Herbergjanýting hótela í janúar
2019 2020 % 2019 2020 prst
Alls9.86410.7448,9%50,0%49,1%-0,9
Höfuðborgarsvæði5.0935.4086,2%66,2%66,5%0,3
Suðurnes82195616,4%52,0%48,0%-3,9
Vesturland og Vestfirðir66681221,9%21,6%20,7%-0,9
Norðurland9219947,9%20,9%14,4%-6,6
Austurland22926817,0%13,9%18,3%4,4
Suðurland2.1342.3068,1%35,8%37,2%1,4

Um 90% gistinátta á hótelum voru skráðar á erlenda ferðamenn, eða 261.200. Ferðamenn frá Bretlandi voru með flestar gistinætur (74.700), þar á eftir komu Bandaríkjamenn (53.900) og Kínverjar (35.600) en gistinætur Íslendinga voru 30.400. Þar sem niðurfelling á flugi til og frá Kína í kjölfar útbreiðslu COVID-19 veirunnar hófst ekki fyrr en allra síðustu daga mánaðarins er ekki sjáanlegt að hún hafi haft áhrif á fjölda kínverskra gistinátta í janúar.

Samkvæmt áætlun sem byggir á svörum úr landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands voru gistinætur erlendra ferðamanna í bílum utan tjaldsvæða um 500 og gistinætur hjá vinum og ættingjum, í gegnum húsaskipti eða annars staðar þar sem ekki var greitt sérstaklega fyrir gistingu, um 14.000.

Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Áætlun fyrir gistinætur utan hefðbundinnar gistináttatalningar byggist á niðurstöðum úr landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands meðal erlendra ferðamanna sem framkvæmd er í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Einnig er byggt á gögnum úr gistináttagrunni Hagstofunnar, að teknu tilliti til upplýsinga um virðisaukaskattskylda veltu frá Airbnb og bílaleigum sem leggja áherslu á útleigu viðverubúinna húsbíla. Þær aðferðir sem beitt er við áðurnefnda áætlun eru í þróun innan Hagstofu Íslands. Tölur sem birtar eru um ógreiddar gistinætur og gistinætur sem miðlað er í gegnum vefsíður eru því bráðabirgðatölur og geta tekið breytingum með hliðsjón af bættum upplýsingum og aðferðum. Við landsvæðaskiptingu þessara talna er stuðst við vefskröpun og gögn úr gistináttagrunni Hagstofunnar. Frekari lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.

Allar tölur frá og með 2019 eru bráðabirgðatölur nema gistináttatölur hótela, en fyrir þau eru bráðabirgðatölur fyrir janúar 2020.

Talnaefni