Greiddum gistinóttum á öllum tegundum gististaða í júní síðastliðnum fjölgaði um 64% samanborið við júní 2020. Þar af fjölgaði gistinóttum á hótelum um 108%, um 62% á gistiheimilum og um 37% á öðrum tegundum skráðra gististaða (tjaldsvæðum, orlofshúsum o.s.frv.). Ef borið er saman við júní 2019 hefur gistinóttum hins vegar fækkað um 57%, enda hefur gistináttamarkaður gengið í gegnum miklar breytingar á síðustu tveimur árum. Þar af nemur fækkunin um 55% á hótelum, um 43% á gistiheimilum og um 45% á öðrum tegundum gististaða.

Greiddar gistinætur ferðamanna á öllum gististöðum voru um 479.000 í júní en þær voru um 293.000 í sama mánuði árið áður. Íslenskar gistinætur voru um 46% gistinátta, eða um 223.000, en erlendar 54% eða 256.000. Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru um 276.000 (þar af 188.000 á hótelum) og um 203.000 á öðrum tegundum skráðra gististaða (tjaldsvæðum, orlofshúsum o.s.frv.).

Framboð hótelherbergja í júní jókst um 6% frá júní 2020. Herbergjanýting á hótelum var 40,3% og jókst um 19,5 prósentustig frá fyrra ári.

Gistinætur á hótelum í júní voru 188.000 og jókst hótelgisting í mánuðinum í öllum landshlutum nema á Austurlandi, þar sem hún dróst saman um 3%. Mest var aukningin á höfuðborgarsvæðinu þar sem gistinætur fjórfölduðust, fóru úr 18.600 í 74.200 á milli ára.

Gistinætur, framboð og nýting á hótelum
  Júní Júlí - júní
Gistinætur á hótelum20202021%2019-20202020-2021%
Alls90.497188.033108%3.458.1921.011.941-71%
Höfuðborgarsvæði18.55874.166300%1.901.913346.371-82%
Suðurnes4.62816.983267%298.07087.573-71%
Vesturland og Vestfirðir15.97720.53028%203.852108.396-47%
Norðurland19.06628.41649%259.684187.944-28%
Austurland7.1987.009-3%93.01149.293-47%
Suðurland25.07040.92963%701.662232.364-67%
Þjóðerni
Íslendingar75.37282.58310%434.909616.62642%
Erlendir gestir15.125105.450597%3.023.283395.315-87%
 
  Herbergjafjöldi á hótelum í júní Herbergjanýting hótela í júní
Framboð og nýting hótelherbergja20202021%20202021prst
Alls8.3168.7946%20,8%40,3%19,5
Höfuðborgarsvæði3.1163.2775%12,0%44,8%32,8
Suðurnes77388014%13,7%36,3%22,5
Vesturland og Vestfirðir866849-2%33,6%44,3%10,7
Norðurland1.1211.1876%31,9%44,4%12,5
Austurland4174395%32,0%28,8%-3,2
Suðurland2.0232.1627%23,0%33,5%10,5

Gistinætur Íslendinga voru 82.600, eða 44% af hótelgistinóttum, á meðan erlendar gistinætur voru 105.450 eða 56%. Erlendar gistinætur í júní sjöfölduðust milli ára meðan íslenskum gistinóttum fjölgaði um 10%.

Á tólf mánaða tímabili frá júlí 2020 til júní 2021 var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 1.012.000 sem er 71% fækkun frá sama tímabili ári áður. Mest var fækkunin á höfuðborgarsvæðinu eða 82%.

Landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands fór aftur af stað í júní eftir nokkurt hlé. Í undirbúningi er að endurmeta aðferðafræði við áætlun gistinátta utan hefðbundins gistináttamarkaðar og er ráðgert að taka upp áætlun á fjölda gistinátta á stöðum sem miðla heimagistingu í gegnum Airbnb og svipaðar síður að nýju á komandi vetri.

Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.

Allar tölur fyrir 2021 eru bráðabirgðatölur nema gistináttatölur hótela þar sem bráðabirgðatölur eru fyrir júní 2021. Áætlun fyrir aðrar tegundir gististaða en hótel er um þessar mundir háð meiri óvissu en vanalega fyrir tilstilli örra breytinga á framboði og nýtingu og því er rétt að taka þeim tölum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur liggja fyrir.

Talnaefni