Í mars síðastliðnum voru gistinætur á skráðum gististöðum 488.300 samanborið við 98.400 árið áður. Íslenskar gistinætur voru um 25% gistinátta eða um 121.000 og þær erlendu um 367.300 (75%). Gistinætur í mars tæplega fimmfölduðust á milli ára og var aukningin fyrst og fremst drifin áfram af fleiri erlendum ferðamönnum.

Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru um 389.500 (þar af 325.900 á hótelum) og um 98.800 á öðrum tegundum skráðra gististaða (íbúðagisting, orlofshús o.s.frv.). Í samanburði við mars 2020 jukust gistinætur um 87% en áhrifa kórónuveirufaraldursins fór einmitt að gæta á íslenskum gistináttamarkaði um miðjan mars 2020.

Gistinætur á hótelum í mars voru 325.900 og jókst hótelgisting í mánuðinum í öllum landshlutum. Mest var hlutfallsleg aukning á höfuðborgarsvæðinu. Gistinætur Íslendinga voru 69.700, eða 21% af hótelgistinóttum, á meðan erlendar gistinætur voru 256.100 (79%).

Á tólf mánaða tímabili, frá apríl 2021 til mars 2022, var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 3.095.600 sem er tæplega fjórfalt meira en á sama tímabili árið áður. Aukning var í öllum landshlutum á þessu tímabili.

Framboð hótelherbergja í mars jókst um 62% frá mars 2021. Herbergjanýting á hótelum var 55,3% og jókst um 41,3 prósentustig frá fyrra ári.

Landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands fór aftur af stað í júní 2021 eftir nokkurt hlé. Í undirbúningi er að endurmeta aðferðafræði við áætlun gistinátta utan hefðbundins gistináttamarkaðar og er ráðgert að taka upp áætlun á fjölda gistinátta á stöðum sem miðla heimagistingu í gegnum Airbnb og svipaðar síður að nýju þegar endurmati er lokið.

Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.

Allar tölur fyrir 2022 og 2021 eru bráðabirgðatölur nema gistináttatölur hótela þar sem bráðabirgðatölur eru fyrir mars 2022. Áætlun fyrir aðrar tegundir gististaða en hótel er um þessar mundir háð meiri óvissu en vanalega fyrir tilstilli örra breytinga á framboði og nýtingu og því er rétt að taka þeim tölum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur liggja fyrir.

Talnaefni