FRÉTT FJÁRMÁL HINS OPINBERA 12. JÚNÍ 2020

Áætlað er að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið neikvæð um 32,2 milljarða króna á 1. ársfjórðungi 2020, eða sem nemur 4,8% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins.

Í heild er áætlað að tekjur hins opinbera hafi dregist saman um 5,3% frá 1. fjórðungi 2019, sem rekja má til samdráttar í helstu tekjustofnum ríkissjóðs en þeir eru skattar á tekjur og hagnað, virðisaukaskattur og tryggingagjald. Að auki voru engar arðgreiðslur tekjufærðar frá fjármálafyrirtækjum samanborið við tekjufærðan arð upp á 5,3 milljarðar króna á 1. ársfjórðungi 2019.

Áætlað er að heildarútgjöld hafi aukist um 4,1% á 1. ársfjórðungi 2020 frá sama tímabili fyrra árs. Launakostnaður vegur þar þyngst en hann er áætlaður 34,3% af heildarútgjöldum hins opinbera. Áætlað er að félagslegar tilfærslur til heimila hafi aukist um 20,8% frá 1. fjórðungi 2019 og má þar rekja stærstan hluta af auknum útgjöldum til Atvinnuleysistryggingasjóðs.

Takmörkuð áhrif af Covid-19 á 1. ársfjórðungi
Þrátt fyrir merkjanleg áhrif Covid-19 á 1. ársfjórðungi, sem meðal annars koma fram í tekjusamdrætti og auknum útgjöldum Atvinnuleysistryggingasjóðs, kom hluti þeirra aðgerða sem ráðist var í eða hafa verið boðaðar ekki til framkvæmda fyrr en undir lok tímabilsins eða síðar. Því má gera ráð fyrir að áhrifin af faraldrinum á afkomu hins opinbera komi því með skýrari hætti fram í hagtölum um líðandi ársfjórðung sem birtar verða í september næstkomandi.

Fjárhagur hins opinbera á 1. ársfjórðungi
20192020 Breyting
Verðlag hvers árs, milljarðar króna 1. ársfj. 1. ársfj. %
Heildartekjur 283,1 268,1 -5,3
Heildarútgjöld 288,6 300,3 4,1
Fjárfesting 16,7 17,8 6,5
Tekjujöfnuður -5,5 -32,2
Tekjujöfnuður % af tekjum -1,9 -12,0
Tekjujöf. % af VLF ársfjórðungs -0,8 -4,8

Bráðabirgðatölur fyrir 2019 og 2020

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang opinberfjarmal@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.