Út eru komin Hagtíðindi í efnisflokknum þjóðhagsreikningar um fjármál hins opinbera á 2. ársfjórðungi 2012. Í þeim ársfjórðungi var tekjuhalli hins opinbera 12,3 milljarða króna sem er nokkru hagstæðari niðurstaða en á sama tíma 2011 er hann 18,6 milljarða króna. Tekjuhallinn nam 2,9% af landsframleiðslu ársfjórðungsins og 6,7% af tekjum hins opinbera.

Heildartekjur hins opinbera hækkuðu um ríflega 10% milli 2. ársfjórðungs 2011 og 2012 eða úr 166,3 milljörðum króna í 183,4 milljarða króna. Skatttekjur og tryggingagjöld skiluðu hinu opinbera 157,5 milljörðum króna samanborið við 142,1 milljarð króna á sama ársfjórðungi 2011. Tekju-hækkunin skýrist fyrst og fremst af rúmlega 8 milljarða króna aukningu í tekjusköttum og ríflega 3 milljarða króna aukningu í vöru- og þjónustusköttum.

Heildarútgjöld hins opinbera hækkuðu um 5,9% á sama tíma eða úr 184,8 milljörðum króna 2011 í 195,7 milljarða króna 2012. Stærstu útgjaldaliðirnir eru laun sem áætluð eru 64,3 milljarðar króna, kaup á vöru og þjónustu 48,8 milljarðar króna og félagslegar tilfærslur til heimila 33,5 milljarðar króna. Útgjaldahækkunin milli tímabilanna skýrist fyrst og fremst af 4,7 milljarða króna aukningu í launakostnaði, ríflega 3 milljarða króna hækkun í vaxtagjöldum og 1,4 milljarða króna aukningu í fjárfesting.

 

Heildarskuldir ríkissjóðs námu 1.938 milljörðum króna í lok 2. ársfjórðungs 2012 eða sem svarar 111,2% af áætlaðri landsframleiðslu ársins. Að teknu tilliti til peningalegra eigna var hrein peningaleg eign ríkissjóðs, þ.e. peningalegar eignir umfram skuldir, neikvæð um 804 milljarða króna í lok þessa ársfjórðungs eða sem svarar 46,1% af áætlaðri landsframleiðslu ársins. Til samanburðar var hrein peningaleg eign ríkissjóðs neikvæð um 42,2% af landsframleiðslu á sama ársfjórðungi 2011 og 35,5% á sama ársfjórðungi 2010. Hrein peningaleg eign ríkissjóðs versnaði því um 117 milljarða króna milli 2. ársfjórðungs 2011 og 2012.

Fjármál hins opinbera á 2. ársfjórðungi 2012 - Hagtíðindi

Talnaefni