Áætlað er að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið neikvæð um 88,2 milljarða króna á 2. ársfjórðungi 2021 eða sem nemur 11,1% af vergri landsframleiðslu (VLF) ársfjórðungsins.

Í heild er áætlað að tekjur hins opinbera hafi aukist um 6% frá öðrum ársfjórðungi 2020, þar af nemur aukning skatttekna 7,2%. Tekjur af sköttum á tekjur og hagnað einstaklinga og lögaðila jukust um 8,4% á sama tíma.

Heildarútgjöld hins opinbera eru talin hafa aukist um 5,1% á öðrum ársfjórðungi 2021 frá sama tímabili fyrra árs. Launakostnaður vegur þar þyngst en hann nemur um 33,5% af heildarútgjöldunum. Áætlað er að félagslegar tilfærslur til heimila hafi dregist saman um 1,6% frá öðrum ársfjórðungi 2020 en önnur tilfærsluútgjöld aukist um 23,6% á sama tímabili.

Fjárhagur hins opinbera á 2. ársfjórðungi
20202021 Breyting
Verðlag hvers árs, milljarðar króna 2. ársfj. 2. ársfj. %
Heildartekjur 294,5 312,1 6,0
Heildarútgjöld 380,9 400,4 5,1
Fjárfesting 25,7 30,1 17,3
Tekjujöfnuður -86,4 -88,2
Tekjujöfnuður % af tekjum -29,3 -28,3
Tekjujöf. % af VLF ársfjórðungs -12,2 -11,1

Áhrifa af Covid-19 gætir enn á öðrum ársfjórðungi
Áhrifa kórónuveirufaraldursins á fjármál hins opinbera gætir enn. Áhrifin koma einna helst fram í útgjöldum Atvinnuleysistryggingasjóðs og í auknum útgjöldum hins opinbera vegna tilfærslna til fyrirtækja, meðal annars vegna tekjufalls- og viðspyrnustyrkja sem námu um 5,2 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi. Ýmsar aðgerðir stjórnvalda voru enn virkar á öðrum ársfjórðungi 2021 og má þar nefna lokunarstyrki, ferðagjöf, laun í sóttkví, barnabótaauka og „Allir vinna“ sem er tímabundin hækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts.

Bráðabirgðatölur fyrir 2021

Talnaefni