Áætlað er að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið neikvæð um 97,7 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi 2022 eða sem nemur 10,7% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins. Fyrstu sex mánuði ársins 2022 er áætlað að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið neikvæð um sem nemur 6,3% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Þetta er nokkuð minni halli frá fyrstu sex mánuðum ársins 2021 þegar hann nam 9% af vergri landsframleiðslu tímabilsins.

Í heild er áætlað að tekjur hins opinbera hafi aukist um 16,4% frá öðrum fjórðungi 2021, þar af nemur aukning skatttekna 11,1%. Áætlað er að tryggingagjöld hafi aukist um 16% frá sama tímabili fyrra árs og skattar á vöru og þjónustu um 9,8%.

Gert er ráð fyrir að heildarútgjöld hafi aukist um 17,5% á öðrum ársfjórðungi 2022 frá sama tímabili fyrra árs. Áætlað er að vaxtagjöld hafi hækkað um rúma 60 milljarða króna frá öðrum fjórðungi 2021, launakostnaður um 8,5% og kaup á vöru og þjónustu um 8,9%. Hins vegar er áætlað að tilfærsluútgjöld hafi dregist saman um 17,5% og félagslegar tilfærslur til heimila um 8,6% frá öðrum fjórðungi 2021. Samdráttur í tilfærsluútgjöldum skýrist meðal annars af minna atvinnuleysi en útgjöld vegna atvinnuleysistrygginga drógust saman um 58,6% á tímabilinu.


Talnaefni