Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 32 milljarða króna árið 2013 eða 1,7% af landsframleiðslu. Til samanburðar var tekjuafkoman neikvæð um 65,2 milljarða króna árið 2012 eða 3,7% af landsframleiðslu. Tekjur hins opinbera námu um 796 milljörðum króna og jukust um 55 milljarða króna milli ára eða um 7,4%. Sem hlutfall af landsframleiðslu mældust þær 42,5%. Útgjöld hins opinbera voru 828 milljarðar króna og jukust um 22 milljarða króna milli ára eða 2,7% en hlutfall þeirra af landsframleiðslu var 44,2%.

Nýr þjóðhagsreikningastaðall, ESA2010 hefur verið tekinn í notkun. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á tekna- og gjaldahlið hins opinbera aftur til ársins 1998 vegna hans og annarra endurbóta sem unnið hefur verið að.

Í Hagtíðindum um fjármál hins opinbera sem gefin hafa verið út, er gerð ýtarleg grein fyrir niðurstöðum og áhrifum af þeim breytingum sem gerðar hafa verið. 

Fjármál hins opinbera 2013, endurskoðun - útgáfa

Talnaefni (sjá Fjárhagur hins opinbera)