Tekjuafkoma hins opinbera reyndist jákvæð um 11 milljarða króna á 1. ársfjórðungi 2014, en það er mun hagstæðari niðurstaða en á sama tíma 2013 þegar hún var neikvæð um 3,5 milljarða króna. Tekjuafgangurinn nam 2,5% af landsframleiðslu ársfjórðungsins eða 5,1% af tekjum hins opinbera.

Heildartekjur hins opinbera jukust um 12,4% milli 1. ársfjórðungs 2013 og 2014. Tekjuaukningin skýrist fyrst og fremst af arðgreiðslu Landsbankans til ríkissjóðs, sem nam 19,6 milljörðum króna á fyrsta fjórðungi ársins.

Heildarútgjöld hins opinbera jukust um 4,7% milli 1. ársfjórðungs 2013 og 2014. Sú útgjaldaaukning skýrist aðallega af aukinni fjárfestingu og meiri launakostnaði. Magnbreyting samneyslu hins opinbera á 1. ársfjórðungi 2014 mældist 2,0% en var 2,2% fyrir sama ársfjórðung 2013.

Fjármál hins opinbera á 1. ársfjórðungi 2014 - Hagtíðindi

Talnaefni