Frá september 2018 til ágúst 2019 voru að jafnaði 18.505 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 265 (1,5%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 194.400 einstaklingum laun sem er aukning um 1.400 (0,7%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Breyting á fjölda launþega milli ára - viðskiptahagkerfið Í ágúst 2019 voru um 135.300 launþegar í viðskiptahagkerfinu og hefur þeim fækkað um 5.800 ( 4.1%) samanborið við ágúst 2018. Á sama tímabili hefur launþegum í heild fækkað um 2.600 ( 1,3%). Í helstu atvinnugreinum, sem teljast ekki til viðskiptahagkerfisins, fjölgaði launþegum í „opinberri stjórnsýslu og fræðslustarsemi“ um 2.300 (5,1%) og í „heilbrigðis- og umönnunarþjónustu“ um 900 (5,0%).

Fjöldi launagreiðenda og launþega
Launagreiðendur Launþegar í ágúst
  ágúst 2019 2018 2019 Breyting %
Allar atvinnugreinar 18.402 203.000 200.500-2600-1,3
Viðskiptahagkerfið (ÍSAT nr. 03-82, 95-96) 14.521 141.200 135.300-5800-4,1
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 641 9.100 8.400-700-7,7
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.011 18.300 17.900-400-2,1
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.811 14.400 14.3000-0,3
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45) 509 3.700 3.500-200-4,3
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46) 980 9.500 9.4000-0,4
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47) 847 15.200 14.900-300-2,1
Fjármála- og vátryggingastarfsemi (ÍSAT nr. 64-66) 375 6.300 6.200-200-2,9
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 575 44.600 46.90023005,1
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.165 17.500 18.3009005,0
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 2.024 32.100 29.400-2700-8,3
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 931 13.300 12.800-400-3,2

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið um vanmat að ræða þegar launagreiðendur skila ekki upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar eru jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna.

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í júlí 2019 telst nú vera 18.616 og heildarfjöldi launþega um 205.400. Launþegum fjölgaði um 700 (+0,3%) frá júlí 2018 til júlí 2019.

Þegar tölur voru birtar 11. september sl. töldust vera 18.270 launagreiðendur og um 204.300 launþegar í júlí 2019. Fjöldi launþega var þá talinn hafa minnkað um 400 (-0,2%) frá júlí 2018 til júlí 2019.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hafa verður í huga að í tölum um launþega eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Hagstofa birtir heildarfjölda starfandi samkvæmt skráargögnum og eru þar taldir með þeir sem greiða sjálfum sér laun. Starfandi eru meðal annars flokkaðir eftir aldri, kyni og lögheimili.

Hagstofa Íslands gefur út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2017 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru skráðir í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Talnaefni
Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Launþegar í öllum atvinnugreinum