Frá mars 2018 til febrúar 2019, voru að jafnaði 18.441 launagreiðandi á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 560 (3,1%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 194.700 einstaklingum laun sem er aukning um 4.800 (2,5%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr. Í febrúar 2019 voru um 127.600 launþegar í viðskiptahagkerfinu og hefur þeim fækkað um 200 ( 0,1%) samanborið við febrúar 2018. Í heild hefur launþegum í heild fjölgað um 1.400 (0,8%) á sama tímabili.

Breyting á fjölda launþega milli ára

Fjöldi launagreiðenda og launþega
Launagreiðendur Launþegar í febrúar
  feb. 2019 2018 2019 Breyting %
Allar atvinnugreinar 17.898 185.700 187.200 1.400 0,8
Viðskiptahagkerfið (ÍSAT nr. 03-82, 95-96) 14.067 127.800 127.600 -200 -0,1
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 436 8.300 8.100 -300 -3,2
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.030 16.700 16.800 100 0,4
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.812 13.000 13.400 500 3,5
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45) 502 3.500 3.400 -100 -1,8
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46) 986 8.700 8.800 100 1,4
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47) 864 15.000 14.900 -100 -0,8
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 594 41.100 42.200 1.100 2,7
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.162 16.700 16.800 100 0,6
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.845 26.000 25.600 -400 -1,5
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 941 12.800 12.800 0 -0,3

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið um vanmat að ræða þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar eru jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum.

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í janúar 2019 telst nú vera 17.826 og heildarfjöldi launþega um 187.600. Fjöldi launþega jókst um 2.700 (1,5%) frá janúar 2018 til janúar 2019.

Þegar tölur voru birtar 3. apríl sl. töldust vera 17.742 launagreiðendur og um 187.500 launþegar í janúar 2019. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 2.600 (1,4%) frá janúar 2018 til janúar 2019.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hafa verður í huga að í tölum um launþega eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Hagstofa birtir heildarfjölda starfandi samkvæmt skráargögnum og eru þar taldir með þeir sem greiða sjálfum sér laun. Starfandi eru meðal annars flokkaðir eftir aldri, kyni og lögheimili.

Hagstofa Íslands gefur út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2017 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru, skráðir í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Talnaefni
Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Launþegar í öllum atvinnugreinum