Vinsamlegast athugið að þessari fréttatilkynningu var breytt 14. apríl 2020 kl. 10.00 frá upprunalegri útgáfu. Um var að ræða innsláttarvillur á prósentutölum sem birtar voru innan sviga.

Frá febrúar 2019 til janúar 2020 voru að jafnaði 18.713 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 249 (1,3%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 193.700 einstaklingum laun sem er fækkun um 900 (- 0,4%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Samtals voru um 122.600 launþegar í viðskiptahagkerfinu í janúar 2020 og hafði þeim fækkað um 5.800 ( -4,5%) samanborið við janúar 2019. Á sama tímabili fækkaði launþegum í heild um 3.900 ( -2,1%). Launþegum fækkaði mest í einkennandi greinum ferðaþjónustu (- 9,8%) og í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð ( -7,7%).

Fjöldi launagreiðenda og launþega
Launagreiðendur Launþegar í janúar
  jan. 2020 2019 2020 Breyting %
Allar atvinnugreinar 17.909 188.000 184.100 -3.900 -2,1
Viðskiptahagkerfið (ÍSAT nr. 03-82, 95-96) 14.010 128.400 122.600 -5.800 -4,5
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 410 7.700 7.200 -500 -5,9
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 995 16.900 16.500 -500 -2,7
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.762 13.500 12.400 -1.000 -7,7
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45) 500 3.500 3.300 -200 -5,3
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46) 980 9.000 9.100 100 1,0
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47) 827 15.100 14.700 -400 -2,5
Fjármála- og vátryggingastarfsemi (ÍSAT nr. 64-66) 375 5.900 5.800 -100 -2,4
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 590 42.100 43.500 1.400 3,3
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.198 16.800 17.500 700 3,9
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.875 26.100 23.500 -2.500 -9,8
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 951 12.800 12.400 -400 -3,0

Þessar tölur byggja á staðgreiðslugögnum og geta verið misvísandi þegar greiddar eru eingreiðslur sem einnig ná til fyrrverandi starfsmanna, t.d. orlofs- og desemberuppbót. Ef slíkar eingreiðslur koma alltaf í sama mánuði þá jafnast tölurnar út ef horft er á breytingar á milli ára. Ef eingreiðslur koma óreglulega valda þær skekkju í samanburði á milli ára.

Nokkrir hópar, sem hafa lausa kjarasamninga, fengu eingreiðslu á tímabilinu júlí til september. Hér er einkum um að ræða opinbera starfsmenn og eingreiðslur skýra að hluta hvers vegna fleiri fá launagreiðslur í opinbera geiranum haustið 2019 en haustið 2018.

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem hér er byggt á staðgreiðslugögnum getur verið um vanmat að ræða þegar launagreiðendur skila ekki upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar eru jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun. Heildarfjöldi launagreiðenda í október 2019 telst nú vera 18.846 og heildarfjöldi launþega um 190.800. Launþegum fækkaði um 2.100 ( -1,1 %) frá október 2018 til október 2019.

Þegar tölur voru birtar 13. desember sl. töldust vera 18.360 launagreiðendur og um 189.400 launþegar í október 2019. Fjöldi launþega var þá talinn hafa minnkað um 3.400 (-1,8%) frá október 2018 til október 2019.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hafa verður í huga að í tölum um launþega eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Hagstofa Íslands birtir heildarfjölda starfandi samkvæmt skráargögnum og eru þar taldir með þeir sem greiða sjálfum sér laun. Starfandi eru meðal annars flokkaðir eftir aldri, kyni og lögheimili.

Hagstofan gefur einnig út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2018 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofan framkvæmir enn fremur samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og eru aðeins taldir með þeir sem skráðir eru í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Talnaefni
Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Launþegar í öllum atvinnugreinum