Fyrirtæki teljast hætt starfsemi hafi þau hvorki starfsmenn né rekstrartekjur í tvö almanaksár. Árið 2015 var síðasta rekstrarár hjá 2895 fyrirtækjum, en með fyrirtæki er einnig átt við einstaklinga með rekstur á eigin kennitölu. Á síðasta rekstrarári, árið 2015 voru þessi fyrirtæki með 36,5 milljarða í rekstrartekjur og tæplega þrjú þúsund starfsmenn. Flest þessara fyrirtækja voru lítil, þannig voru ríflega 92% þeirra með 0-1 starfsmann og námu samanlagðar rekstrartekjur þeirra tæplega 15 milljörðum. Fyrirtæki sem höfðu 2 eða fleiri starfsmenn á síðasta rekstrarári voru tæp 8% af fjölda en samanlegðar tekjur þeirra voru 21,5 milljarður árið 2015.

Fyrirtæki sem hættu starfsemi árið 2015 skipt eftir starfsmannafjölda
StarfsmannafjöldiFjöldi fyrirtækja Fjöldi starfsmanna, ársmeðaltölRekstrartekjur, í ma. kr.
077507,911634
1189118917,009717
2-41774516,737066
5-9332031,717438
10+1941913,045719
Alls2895296436,421574

Yfir fimm ára tímabil fyrir árin 2011-2015 þá hættu fæst fyrirtæki starfsemi árið 2013 en flest árið 2015.

Þegar skoðað er hlutfall fyrirtækja sem hætta starfsemi af heildarfjölda virkra fyrirtækja í viðkomandi atvinnugrein þá er hlutfallið hæst í tækni- og hugverkaiðnaði, frá 10-13% árin 2011-2015. Hlutfall fyrirtækja sem hættu í byggingarstarfsemi var á milli 10 til 12% en lægst var hlutfallið í sjávarútvegi og í framleiðslugreinum, á bilinu 6-9%.

Dánartíðni, fjöldi fyrirtækja sem hættu starfsemi, fjöldi starfsmanna og rekstrartekjur eftir atvinnugreinum 2011 – 2015
Atvinnugrein/ atvinnugreinahópur Ár Dánartíðni fyrirtækja Fjöldi fyrirtækja Fjöldi starfsmanna, ársmeðaltöl Rekstrartekjur, ma. kr.
Viðskiptahagkerfið að undanskilinni fjármála- og vátryggingastarfsemi 2011 10% 2730 3000 47,33
2012 10% 2660 2903 28,1
2013 9% 2581 2614 20,51
2014 10% 2802 2795 22,18
2015 10% 2895 2964 36,42
Sjávarútvegur 2011 8% 121 144 0,9
2012 7% 109 200 1,82
2013 8% 120 155 1,7
2014 8% 113 104 0,57
2015 8% 122 140 1,5
Framleiðsla án fiskvinnslu 2011 8% 151 196 1,66
2012 9% 165 219 1,24
2013 7% 133 179 1,43
2014 8% 145 189 1,62
2015 6% 106 143 1,54
Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 2011 12% 528 709 4,32
2012 10% 445 490 3,8
2013 10% 440 465 2,44
2014 10% 473 529 4,52
2015 10% 484 436 3,14
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 2011 8% 332 402 31,93
2012 9% 355 420 5,04
2013 9% 357 336 3,67
2014 9% 381 445 4
2015 9% 364 458 10,68
Einkennandi greinar ferðaþjónustu1 2011 9% 198 341 1,83
2012 8% 193 402 9,86
2013 8% 196 357 2,07
2014 8% 219 287 2,37
2015 8% 241 311 2,02
Tækni- og hugverkaiðnaður2 2011 12% 223 212 0,79
2012 12% 221 207 1,16
2013 10% 189 193 0,8
2014 13% 261 270 1,64
2015 12% 245 257 2,6

1Farþegaflutningar; Veitinga- og gistiþjónusta; Leiga á vélknúnum ökutækjum; Leiga á tómstunda- og íþróttavörum; Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta.
2Framleiðsla á efnum og efnavörum; Vopna- og skotfæraframleiðsla; Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum; Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum; Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum; Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum; Framleiðsla annarra farartækja; Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga; Póst- og boðberaþjónusta; Útgáfustarfsemi; Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð; Fjarskipti; Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni; Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu; Vísindarannsóknir og þróunarstarf.

Tölfræði um lýðfræði fyrirtækja byggir á samræmdri aðferðafræði Eurostat og OECD og er því samanburðarhæf við fyrirtækjatölfræði í öðrum löndum Evrópu. Tölfræðin byggir á rekstrarframtölum fyrirtækja og einstaklinga. Hún nær til einkageirans utan landbúnaðar, fjármála- og vátryggingastarfsemi. Undanskilin er opinber stjórnsýsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta, fræðslustarfsemi, menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi ásamt starfsemi félagasamtaka.

Fyrirtæki teljast hætt starfsemi hafi þau hvorki starfsmenn né rekstrartekjur í tvö almanaksár. Þegar rekstur fyrirtækis færist á milli kennitalna telst það ekki vera nýtt fyrirtæki nema tvö af þremur eftirfarandi skilyrðum séu uppfyllt; reksturinn sé í annarri atvinnugrein skv. ÍSAT2008, reksturinn fari fram á annarri starfsstöð eða skipt hafi verið um starfsfólk að megninu til. Einnig eru gerðar leiðréttingar tengt samruna fyrirtækja og skiptingu.

Upphæðir eru á verðlagi hvers árs

Lýsigögn

Talnaefni