FRÉTT FYRIRTÆKI 27. OKTÓBER 2017

Velta í viðskiptahagkerfinu var um 3.900 milljarðar króna árið 2016 en 3.750 milljarðar árið 2015 og hækkaði því um 4,2% á milli ára. Eigið fé jókst um tæplega 9% frá 2015 og var í lok árs 2016 um 2.650 milljarðar. Eiginfjárhlutfall var um 42% í lok árs en það er aukning um 2 prósentustig frá árinu 2015.

Rekstrar- og efnahagsreikningar eru unnir úr skattframtölum fyrirtækja og fyrir árið 2016 liggja þar að baki rúmlega 34 þúsund framtöl. Hjá þessum 34 þúsund fyrirtækjum eru 118 þúsund launþegar í 441 atvinnugrein skv. ÍSAT-atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar.

Helstu breytingar milli ára þegar litið er til hækkunar rekstrartekna eru í atvinnumiðlun, þar sem rekstrartekjur jukust um 2,8 milljarða (180%); fiskeldi 4,8 milljarðar (50%); starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu 3,3 milljarðar (30%) og rekstur gististaða 19 milljarða (30%). Þær atvinnugreinar þar sem rekstrartekjur lækkuðu mest voru framleiðsla málma, 53 milljarðar (-22%) og sjávarútvegur þar sem rekstrartekjur lækkuðu um 42 milljarða (-11%).

Mikill vöxtur hefur verið í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og jukust rekstrartekjur um 28% milli áranna 2015 og 2016, úr 233 milljörðum í 299 milljarða. Þá hækkaði launakostnaður í greininni um 28% og virðist því haldast í hendur við tekjuaukningu. Eiginfjárhlutfall hækkaði um 1 prósentustig milli ára og er 23%, en eigið fé hækkaði um rúmlega 30%. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) hækkaði um 55%, úr 22 milljörðum í 34 milljarða milli ára.

Rekstrartekjur fyrirtækja í sjávarútvegi lækkuðu á milli áranna 2015 og 2016. Á móti kemur að rekstrarkostnaður lækkaði einnig og þá voru fjármagnsliðir og óreglulegir liðir til hækkunar. Hagnaður samkvæmt ársreikningi hækkaði því á milli ára um 6,5 milljarða (11%). Þá lækkuðu langtímaskuldir sjávarútvegsfyrirtækja um 6% og eigið fé jókst um 18%.

Vöxtur einkennandi greina ferðaþjónustu hélt áfram á árinu 2016. Milli áranna 2015 og 2016 jukust rekstrartekjur um 60 milljarða króna (12%) og hagnaður fyrir fjármagnsliði um 4,6 milljarða (11%). Þá heldur eigið fé í greinunum áfram aukast, er nú 118 milljarðar og hækkaði um 26 milljarða (28%) milli ára. Þá er eiginfjárhlutfall greinanna 27% og hefur það hækkað stöðugt frá 2009 þegar það var neikvætt. Launþegum í einkennandi greinum ferðaþjónustu fjölgar áfram og voru þeir rúmlega 24 þúsund árið 2016, sem er rúmlega 20% aukning frá fyrra ári. Á sama tíma jókst launakostnaður um 27 milljarða (26%).

Tafla 1. Valdir liðir úr rekstrar- og efnahagsyfirlitum árin 2015 og 2016 í milljörðum króna
  Rekstrartekjur Eigið fé Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT)
Atvinnugrein/atvinnugreinahópur 2015 2016 Breyting 2015 2016 Breyting 2015 2016 Breyting
Viðskiptahagkerfið, að undanskilinni lyfjaframleiðslu, fjármála- og vátryggingastarfsemi 3.750 3.907 4% 2.437 2.652 9% 363 356 -2%
Einkennandi greinar ferðaþjónustu 490 549 12% 92 118 28% 41 45 11%
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum 656 649 -1% 115 121 6% 27 32 19%
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum 388 415 7% 98 105 7% 18 20 13%
Sjávarútvegur 371 329 -11% 254 299 18% 65 48 -26%
Framleiðsla án fiskvinnslu 611 579 -5% 565 490 -13% 25 -5 -119%
Framleiðsla málma 247 194 -22% 326 260 -20% 13 -19 -241%
Rafmagns-, gas- og hitaveitur 145 143 -1% 593 567 -4% 44 38 -12%
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 233 299 28% 62 82 31% 22 34 55%
Meðal- og hátækniframleiðsla 84 82 -2% 151 139 -8% 6 1 -81%
Hátækniþjónusta 201 216 7% 106 127 20% 12 18 46%
Skapandi greinar 158 172 9% 41 49 19% 11 15 46%
Tækni- og hugverkaiðnaður 285 298 4% 256 266 4% 18 19 5%
Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 139 147 6% 72 109 52% 15 17 13%
Upphæðir eru á verðlagi hvers árs                  

Þetta er aðeins brot af því sem fram kemur þeim gögnum sem Hagstofar birtir nú. Til að skoða þessar og fleiri atvinnugreinar er smellt á hlekkinn hér að neðan.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.