Í lok árs 2016 voru konur 25,9% stjórnarmanna fyrirtækja sem greiða laun og skráð eru í hlutafélagaskrá. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja var á bilinu 21,3% til 22,3% á árunum 1999 til 2006, fór svo hækkandi upp í 25,9% árið 2015, en stendur nú í stað milli ára.

Árið 2016 voru konur 32,3% stjórnarmanna í fyrirtækjum með 50 launþega eða fleiri, en voru 32,7% árið 2015. Til samanburðar var hlutfall þeirra í stjórnum stórra fyrirtækja 12,7% árið 2007 og 9,5% árið 1999. Árið 2010 voru samþykkt lög um að hlutfall hvors kyns skyldi vera yfir 40% í stjórnum fyrirtækja með fleiri en 50 starfsmenn, og tóku þau að fullu gildi í september 2013. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með yfir 50 launþega náði hámarki í 33,2% árið 2014, en hefur heldur farið lækkandi síðan þá. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með færri en 50 launþega stendur í stað milli ára, í 25,6%.

Hlutfall kvenna í stöðu framkvæmdastjóra hækkaði lítillega frá fyrra ári, úr 21,9% í 22,1%, sem heldur áfram hægfara aukningu sem sjá má allt frá 1999, eða allan þann tíma sem gögn liggja fyrir. Hlutfall kvenna í stöðu stjórnarformanna var 23,9% í lok árs 2016, sem er svipað og árið 2015 (24,1%).

Frá síðustu birtingu hafa bæst við ítarlegri gögn um virkni fyrirtækja árið 2015. Tölur fyrir 2015 hafa verið uppfærðar með tilliti til þess. Nánari upplýsingar um hlutfall stjórnarmanna, stjórnarformanna og framkvæmdastjóra starfandi fyrirtækja eftir aldri einstaklinga, stærð fyrirtækja og atvinnugreinum er að finna á vef Hagstofunnar. 

Talnaefni