Í lok árs 2018 voru konur 26,2% stjórnarmanna fyrirtækja sem greiða laun og skráð eru í hlutafélagaskrá. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja var á bilinu 21,3% til 22,3% á árunum 1999 til 2006, hækkaði svo í 25,5% árið 2014, og hefur verið um 26% síðustu fjögur ár.

Árið 2018 voru konur 33,5% stjórnarmanna í fyrirtækjum með 50 launþega eða fleiri, og er það í fyrsta sinn sem það hlutfall mælist hærra en þriðjungur. Til samanburðar var hlutfall þeirra í stjórnum stórra fyrirtækja 12,7% árið 2007 og 9,5% árið 1999, en náði fyrra hámarki 33,2% árið 2014. Árið 2010 voru samþykkt lög um að hlutfall hvors kyns skyldi vera yfir 40% í stjórnum fyrirtækja með fleiri en 50 starfsmenn, og tóku þau að fullu gildi í september 2013. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með færri en 50 launþega stendur nánast í stað milli ára, 25,9%.

Hlutfall kvenkyns stjórnarmanna eftir stærð fyrirtækja 2008–2018

Hlutfall kvenna í stöðu framkvæmdastjóra hækkar lítillega milli ára (22,7%) sem fylgir eftir hægfara aukningu allt frá 1999. Hlutfall kvenna í stöðu stjórnarformanna var 24,1% í lok árs 2018.

Tölur um fjölda stjórnarmanna, stjórnarformanna og framkvæmdastjóra eru birtar eftir kyni og aldri, atvinnugrein og stærð fyrirtækis. Frá síðustu birtingu hafa bæst við ítarlegri gögn um virkni fyrirtækja árið 2017. Tölur fyrir 2017 hafa verið uppfærðar með tilliti til þess.

Talnaefni