Samkvæmt virðisaukaskattskýrslum var minni velta í flestum atvinnugreinum á tímabilinu maí-júní 2020 en á sama tímabili árið áður. Mest lækkun var hjá ferðaskrifstofum og ferðaskipuleggjendum (-93%), í rekstri gististaða (-80%), í leigu á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum (-49%) og í flutningum og geymslu (-48%).

Velta eykst í nokkrum atvinnugreinum
Í nokkrum atvinnugreinum var meiri velta á tímabilinu maí-júní 2020 en á sama tímabili árið áður. Velta jókst í smásölu (+10%) og heildverslun að undanskilinni fisk- og olíuverslun (+5%).

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
  Maí-júní 2019 Maí-júní 2020 Breyting, % Júlí 2018 - júní 2019 Júlí 2019 - júní 2020 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu, landbúnaðar og skógræktar¹² 792 677 -14 4.578 4.373 -4
Landbúnaður og skógrækt² .. .. .. .. .. ..
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 66 65 -2 392 410 4
C-24 Framleiðsla málma 39 34 -12 256 223 -13
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 76 75 -1 435 429 -2
D/E Veitustarfsemi 32 32 0 194 193 0
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 62 57 -9 363 351 -3
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 30 26 -15 153 137 -11
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 42 36 -14 251 243 -3
G-4671 Olíuverslun 28 18 -36 144 131 -9
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 65 68 5 366 383 5
G-47 Smásala 85 93 10 486 510 5
H Flutningar og geymsla 76 39 -48 458 357 -22
I55 Rekstur gististaða 18 4 -80 102 76 -25
I56 Veitingasala og -þjónusta 18 13 -28 100 88 -12
J Upplýsingar og fjarskipti 42 41 -4 243 254 4
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 10 5 -49 51 40 -22
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 21 1 -93 116 81 -30
Aðrar atvinnugreinar 80 70 -13 467 469 0
¹ Velta skv. virðisaukaskattskýrslum er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Ekki eru komnar áreiðanlegar tölur um veltu í landbúnaði og skógrækt fyrri helming árs 2020.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 20. ágúst sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 657,2 milljarðar króna í mars-apríl 2020 sem var 10,0% lækkun frá sama tímabili árið 2019. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 657,5 milljarðar sem er 9,9% lækkun á milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar